Cyngor Powys yn trafod codi tair fferm wynt

Tyrbinau gwynt Image copyright Getty Images
Image caption Mae ffermydd gwynt yn bwnc dadleuol ym Mhowys

Mae disgwyl i gabinet Cyngor Sir Powys drafod ceisiadau i godi tair fferm wynt fawr yn y sir.

Byddai'r tair fferm yn cynhyrchu dros 50 megawat o ynni yr un.

Adran Ynni a Newid Hinsawdd San Steffan fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol, gyda'r cyngor sir yn gweithredu fel ymgynghorwyr statudol.

Bydd cabinet y cyngor yn cyfarfod yn Neuadd y Sir, Llandrindod, fore Mawrth i drafod y ceisiadau ar gyfer y safleoedd yn Llaithdu, Llandinam a Llanbrynmair.

Dywedodd Arweinydd Gweithredol y cyngor, David Jones, bod y ceisiadau cynllunio i godi ffermydd gwynt yn "faterion pryder sylweddol" i bobl Powys.

Lle cyfyngynedig

"Rydym yn disgwyl y bydd diddordeb enfawr yn y trafodaethau.

"Er mwyn i gymaint o bobl â phosib allu gweld a chlywed y drafodaeth, bydd y cyngor unwaith eto'n darlledu'r trafodion yn fyw ar y rhyngrwyd.

"Rydym hefyd yn disgwyl nifer o drigolion i ddod i Neuadd y Sir, a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod lle i gymaint o bobl â phosibl.

"Fodd bynnag, ychydig o le sydd ar gael, felly bydd cyfyngiad ar y niferoedd."

Mae Cyngor Sir Powys wedi gwrthwynebu ceisiadau tebyg yn y gorffennol, sydd wedi arwain at gynnal sawl ymgynghoriad cyhoeddus.

Cafodd nifer o geisiadau am ffermydd gwynt eu gwrthwynebu ym mis Mawrth eleni, er enghraifft.

Roedd y ceisiadau'n ymwneud â chodi dwy fferm wynt, un ger Llanbrynmair yn Sir Drefaldwyn ac un ar dir yn Llanbadarn Fynydd yn Sir Faesyfed.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.