Cyngor Powys yn trafod codi tair fferm wynt

  • Cyhoeddwyd
Tyrbinau gwyntFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae ffermydd gwynt yn bwnc dadleuol ym Mhowys

Mae disgwyl i gabinet Cyngor Sir Powys drafod ceisiadau i godi tair fferm wynt fawr yn y sir.

Byddai'r tair fferm yn cynhyrchu dros 50 megawat o ynni yr un.

Adran Ynni a Newid Hinsawdd San Steffan fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol, gyda'r cyngor sir yn gweithredu fel ymgynghorwyr statudol.

Bydd cabinet y cyngor yn cyfarfod yn Neuadd y Sir, Llandrindod, fore Mawrth i drafod y ceisiadau ar gyfer y safleoedd yn Llaithdu, Llandinam a Llanbrynmair.

Dywedodd Arweinydd Gweithredol y cyngor, David Jones, bod y ceisiadau cynllunio i godi ffermydd gwynt yn "faterion pryder sylweddol" i bobl Powys.

Lle cyfyngynedig

"Rydym yn disgwyl y bydd diddordeb enfawr yn y trafodaethau.

"Er mwyn i gymaint o bobl â phosib allu gweld a chlywed y drafodaeth, bydd y cyngor unwaith eto'n darlledu'r trafodion yn fyw ar y rhyngrwyd.

"Rydym hefyd yn disgwyl nifer o drigolion i ddod i Neuadd y Sir, a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod lle i gymaint o bobl â phosibl.

"Fodd bynnag, ychydig o le sydd ar gael, felly bydd cyfyngiad ar y niferoedd."

Mae Cyngor Sir Powys wedi gwrthwynebu ceisiadau tebyg yn y gorffennol, sydd wedi arwain at gynnal sawl ymgynghoriad cyhoeddus.

Cafodd nifer o geisiadau am ffermydd gwynt eu gwrthwynebu ym mis Mawrth eleni, er enghraifft.

Roedd y ceisiadau'n ymwneud â chodi dwy fferm wynt, un ger Llanbrynmair yn Sir Drefaldwyn ac un ar dir yn Llanbadarn Fynydd yn Sir Faesyfed.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol