Gofal yr henoed ar Ynys Môn: Cyfarfod cyhoeddus

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Amcangyfrifir y bydd 25% o'r boblogaeth yn fwy na 65 oed erbyn 2032.

Fe wnaeth cyfarfod cyhoeddus drafod cynlluniau Cyngor Ynys Môn ar gyfer dyfodol cartrefi preswyl yr ynys nos Lun.

Cyngor Tref Llangefni trefnodd y cyfarfod yn Ysgol Gyfun Llangefni.

Ym mis Awst eleni cyhoeddodd y cyngor y byddai eu gwasanaethau cymdeithasol ar gyfer oedolion yn cael eu hailstrwythuro wrth i'r awdurdod geisio delio â'r cynnydd mewn pobl hŷn sy'n byw ar yr ynys.

Amcangyfrir y bydd 25% o'r boblogaeth yn fwy na 65 oed erbyn 2032.

'Sylweddol'

Gallai pob cartref gofal y mae'r cyngor yn eu rheoli gau er mwyn arbed £15 miliwn yng nghyllideb yr awdurdod lleol erbyn 2016.

Mae'r cyngor yn gofalu am 168 o breswylwyr yn y chwe chartref ym Mhlas Penlan, Llangefni; Plas Crigyll, Bryn Gwran; Garreglwyd, Caergybi; Brwynog, Amlwch; Plas Mona, Llanfairpwll ac Haulfre, Llangoed.

Dywedodd yr awdurdod eu bod yn wynebu "heriau ariannol sylweddol" a'u bod am roi mwy o bwyslais ar ofal yn y cartref yn lle gofal mewn cartrefi preswyl.

Mae'r cyngor hefyd yn poeni am gyflwr rhai o adeiladau'r cartrefi gofal sy'n cynnwys nifer o welyau gwag.

Hyd yn hyn mae staff a theuluoedd preswylwyr yng Nghartref Gofal Garreglwyd yng Nghaergybi wedi ymateb yn chwyrn i'r cynllun arfaethedig.

Roedd dros 200 mewn cyfarfod gyhoeddus yn y dref ym mis Awst.

Dechreuodd cyfnod ymgynghorol y cynigion ddydd Iau diwethaf.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol