Pysgodfa: Dyn yn euog

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys Ynadon Aberystwyth

Yn Llys Ynadon Aberystwyth cafwyd perchennog pysgodfa ger Llanbedr Pont Steffan yn euog o gadw pysgod yn anghyfreithlon.

Ym mis Awst y llynedd roedd swyddogion Asiantaeth yr Amgylchedd wedi gweld sawl styrsiwn mawr mewn llyn ym mhysgodfa Celtic Lakes ym Mhont Creuddyn bedair milltir o Lanbed.

Fe fydd John Carney yn cael ei ddedfrydu'n ddiweddarach.