BBC Cymru Fyw

Pysgodfa: Dyn yn euog

Published
image captionRoedd yr achos yn Llys Ynadon Aberystwyth
Yn Llys Ynadon Aberystwyth cafwyd perchennog pysgodfa ger Llanbedr Pont Steffan yn euog o gadw pysgod yn anghyfreithlon.
Ym mis Awst y llynedd roedd swyddogion Asiantaeth yr Amgylchedd wedi gweld sawl styrsiwn mawr mewn llyn ym mhysgodfa Celtic Lakes ym Mhont Creuddyn bedair milltir o Lanbed.
Fe fydd John Carney yn cael ei ddedfrydu'n ddiweddarach.