Dirwy i berchennog pysgodfa ger Llanbedr Pont Steffan

Llys Ynadon Aberystwyth
Image caption Roedd yr achos yn Llys Ynadon Aberystwyth

Yn Llys Ynadon Aberystwyth cafwyd perchennog pysgodfa ger Llanbedr Pont Steffan yn euog o gadw pysgod yn anghyfreithlon.

Fe fydd John Carney, 54 oed, yn gorfod talu dirwy o £500, £1,400 o gostau a £1,400 tuag at gostau ymchwiliad Asiantaeth yr Amgylchedd.

Ym mis Awst y llynedd roedd swyddogion yr asiantaeth wedi gweld sawl styrsiwn mawr mewn llyn ym mhysgodfa Celtic Lakes ym Mhont Creuddyn bedair milltir o Lanbed.

Bydd Carney'n gorfod talu o fewn 28 o ddiwrnodau.

Nid oedd gorchymyn i ddifa'r pysgod.