Dirwy i berchennog pysgodfa ger Llanbedr Pont Steffan

  • Cyhoeddwyd
Llys Ynadon Aberystwyth
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys Ynadon Aberystwyth

Yn Llys Ynadon Aberystwyth cafwyd perchennog pysgodfa ger Llanbedr Pont Steffan yn euog o gadw pysgod yn anghyfreithlon.

Fe fydd John Carney, 54 oed, yn gorfod talu dirwy o £500, £1,400 o gostau a £1,400 tuag at gostau ymchwiliad Asiantaeth yr Amgylchedd.

Ym mis Awst y llynedd roedd swyddogion yr asiantaeth wedi gweld sawl styrsiwn mawr mewn llyn ym mhysgodfa Celtic Lakes ym Mhont Creuddyn bedair milltir o Lanbed.

Bydd Carney'n gorfod talu o fewn 28 o ddiwrnodau.

Nid oedd gorchymyn i ddifa'r pysgod.