'Angen i Gymru fod ar fap y byd'

Does dim modd i economi Cymru gystadlu os nad yw'n amlwg ar fap y byd, meddai Prif Weinidog Cymru wrth arweinwyr busnes ac undebau.

Os oedd busnesau Cymru'n mynd i ffynnu, meddai Carwyn Jones, byddai gwerthu dramor a denu arian tramor yn allweddol.

Dywedodd fod "cynyddu allforion a buddsoddi o dramor yn hanfodol i economi Cymru".

Roedd yr Arglwydd Heseltine yn y cyfarfod yng Nghaerdydd fel rhan o'i adolygiad a oedd adrannau'r llywodraeth yn helpu'r economi i dyfu.

'Blaengar'

Dywedodd Mr Jones fod denu buddsoddiad a masnach o dramor yn hanfodol "mewn economi fydeang sy'n gystadleuol dros ben".

"Dyna pam ei bod yn bwysicach nac erioed fod Llywodraeth Cymru yn cefnogi cwmnïau o Gymru i chwilio am gyfleoedd am fasnach mewn marchnadoedd newydd.

"Mae'r economi fydeang yn parhau yn anodd dros ben ac fe fydd gweithgynhyrchu ac allforion yn ganolog i adfywiad Cymru.

"Mae gwneud cynnyrch blaengar y mae'r byd ei eisiau yn hanfodol os ydym am gystadlu."

Dywedodd fod angen staff mewn "lleoliadau allweddol," gan gynnwys arfordir gorllweinol America a Cheufor Persia lle oedd un swyddog yn cynrychioli Cymru ac 14 yn cynrychioli'r Alban..

"Rhaid canolbwyntio'n benna' ar greu ac amddiffyn swyddi a chreu mwy o gyfleoedd i bobol Cymru."

Gwahaniaeth

Roedd yn gobeithio, meddai, y byddai diwygio'r system cymwysterau addysgiadol yn gwneud gwahaniaeth.

"Yn fwy na dim, rydyn ni eisiau parhau â'n mesurau i ddarparu mwy o gyfleoedd ar gyfer ein pobol ifanc - a hybu'r economi."

Roedd y Gweinidog Masnach, yr Arglwydd Green, hefyd yn y cyfarfod.

Mae'r ystadegau diweddaraf yn dangos bod gwerth allforion Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf wedi tyfu o £81 miliwn o'i gymharu â'r pedwar chwarter blaenorol.

Ond roedd allforion yn ail chwarter eleni yn llai na'r hyn oedden nhw yr un cyfnod yn 2011.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.