Cwest yn clywed am gyffuriau

Cyhoeddwyd
Llys y Crwner, Caerfryddin
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl i'r achos bara mwy nag wythnos

Clywodd cwest yng Nghaerfyrddin fod dyn â hanes o gymryd cyffuriau wedi marw ar ôl llyncu pecyn oedd yn cynnwys powdr gwyn.

Roedd yr heddlu wedi bod yn chwilio am Darren Pantall, 45 oed o Lanelli, ar amheuaeth o ymosod.

Gwelodd y Cwnstabl Chris Neve y dyn ar Dachwedd 30, 2011 - roedd Mr Pantall yn cerdded gyda dyn arall wrth ymyl Gorsaf Heddlu Llanelli tua 5.50pm.

Clywodd y cwest fod y cwnstabl wedi stopio ei gar ac wedi cerdded ato a gweld bag yn ei law dde oedd yn cynnwys powdr gwyn.

Dywedodd y plismon iddo weld Mr Pantall yn ceisio llyncu rhywbeth.

Clywodd y cwest iddo ddweud wrth Mr Pantall i boeri'r pecyn o'i geg a bod dau heddwas o'r orsaf wedi cyrraedd.

Ysbyty

Dywedodd nad oedd yn ymddangos bod y dyn mewn trafferth ac aed ag ef i orsaf yr heddlu.

Roedd y cwnstabl wedi trafod yr angen i gludo Mr Pantall i'r ysbyty ar gyfer archwiliad meddygol.

Pan waethygodd ei gyflwr a chwympo i'r llawr daeth parafeddyg i helpu ond cyhoeddwyd ei fod wedi marw pan gyrhaeddodd Ysbyty Prince Philip.

Yn y cwest gofynnodd Elizabeth Marshall ar ran teulu Pantall a oedd y cwnstabl yn ymwybodol fod gan Mr Pantall hanes o lyncu cyffuriau.

Dywedodd y Cwnstabl Neve nad oedd yn ymwybodol o hynny.

Fe'i holwyd am ganllawiau'r heddlu ynglŷn â delio a phobl oedd yn llyncu cyffuriau yn y ddalfa.

Canllawiau

Dywedodd yr heddwas nad oedd wedi gweld y canllawiau adeg yr arestio yn Nhachwedd 2011.

Yn ôl y canllawiau, mae angen mynd â phobl sy' wedi llyncu pecyn cyffuriau neu sy'n cael eu hamau o hynny i'r ysbyty ar unwaith.

Y rheswm am hyn yw bod pryder y gallai'r pecyn dorri ac y gallai'r cyffuriau achosi marwolaeth.

Dywedodd y cwnstabl mai ei fwriad "oedd sicrhau triniaeth feddygol i Darren Pantall ... nid oeddwn ar unrhyw adeg yn bwriadu ei roi mewn cell.

"Gwnaed y penderfyniad i fynd ag ef i orsaf yr heddlu oherwydd ble oedden ni ar y pryd."

Gwadodd fod Mr Pantall wedi dangos unrhyw arwyddion o dagu nac anhwylder cyn iddo gwympo i'r llawr.

Mae disgwyl i'r achos bara dros wythnos.