Disgwyl mwy o dywydd garw

Cyhoeddwyd

Mae arbenigwyr yn cynghori pobl i fod yn wyliadwrus, gyda disgwyl i werth mis o law ddisgyn mewn 24 awr mewn rhai ardaloedd.

Yn ôl Asiantaeth yr Amgylchedd, gallai rhwng 20mm a 40mm o law ddisgyn ddydd Mawrth, ond gallai rhai mannau weld hyd at 60mm.

Ar hyn o bryd, mae un rhybudd llifogydd mewn grym yng Nghymru - ar orlifdir y Ddyfrdwy Isaf, rhwng Llangollen a Chaer.

Mae'r Asiantaeth hefyd yn cadw golwg ar nifer o afonydd eraill yn y gogledd a'r canolbarth.

Gallai'r nifer godi'n sylweddol dros y dyddiau nesa' gan fod disgwyl i'r tywydd gwlyb barhau tan o leia' canol yr wythnos.

Dros nos cafodd yr awdurdodau eu galw allan i dŷ oedd â'i seler wedi gorlifo yn Nhyn-y-Gongl, Ynys Môn.

Trafferthion

Disgrifiad o’r llun,
Llifogydd yn ardal Yr Wyddgrug ddydd Llun

Mae nifer o ffyrdd yn parhau ynghau yn rhannol oherwydd y llifogydd, yn enwedig yn y gogledd ddwyrain, gan gynnwys yr A541 yng Nghaergwrle, yr A548 ym Maes-Glas, a'r A5118 rhwng Padeswood a Phenyffordd.

Ym Mhowys, mae'r A458 rhwng Llanfair Caereinion a Chyfronydd bellach wedi ailagor.

Roedd y rhan fwya' o afonydd wedi cyrraedd eu huchafbwynt erbyn diwedd prynhawn dydd Llun, ond mae nifer yn dal i fod yn uchel iawn.

Cyrhaeddodd band o law trwm y wlad ddydd Sul ac roedd yr awdurdodau eisoes wedi delio â nifer o ddigwyddiadau ddydd Llun.

Trenau

Dywedodd Trenau Arriva Cymru fod llifogydd wedi cael effaith ar wasanaethau rhwng Wrecsam ac Amwythig, a rhwng Amwythig a Henffordd.

Roeddan nhw hefyd yn cynghori pobl i beidio a theithio rhwng y gorsafoedd canlynol os nad oes rhaid, gan bod sawl lein yn debygol o gau erbyn 6:00pm nos Fawrth:

Caer-Crewe; Llandudno - Manceinion, Amwythig; Birmingham/Manceinion/Caergybi; Wrecsam - Bidston; Lein Cambria; Dyffryn Conwy.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmnïau trenau: "Mae'r llifogydd wedi effeithio ar rai wasanaethau trenau ac rydym eisiau ymddiheuro i deithwyr sydd wedi cael trafferthion.

"Bydd cwmnïau trenau a Network Rail yn parhau i gydweithio i ddatrys y problemau a sicrhau bod cymaint o drenau â phosib yn teithio."

Yng Nghanolfan Achub Anifeiliaid Gogledd Clwyd yn Nhrelogan ger Treffynnon bu'n rhaid symud 70 o gŵn strae a'u rhoi ar baledau pren.

Bu criwiau hefyd yn delio â llifogydd ar Lannau Dyfrdwy, Mostyn, Bwcle a'r Wyddgrug yn y gogledd ddwyrain, Cas-gwent a Threfynwy yn y de ddwyrain, a Llanbrynmair a'r Trallwng yn y canolbarth yn ystod y dydd.

Mae disgwyl rhagor o law, gwyntoedd cryfion ac amodau stormus dros y dyddiau nesa'.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol