Ymosodiad: Apêl am wybodaeth

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth wedi "ymosodiad ffyrnig" ar ddyn 45 oed yn Abertawe yn oriau mân bore Llun.

Roedd yr ymosodiad am 00.50am yn Stryd Christina a chafodd y dyn anafiadau i'w ben a'i daro'n anymwybodol. Mae mewn cyflwr difrifol iawn.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 101.