Cyngor Powys yn 'gwrthwynebu tair fferm wynt'

Mae Cyngor Sir Powys wedi mynegi gwrthwynebiad yn erbyn codi tair fferm wynt fawr yn y sir.

Byddai'r tair fferm yn cynhyrchu dros 50 megawat o ynni yr un.

Adran Ynni a Newid Hinsawdd San Steffan fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol gyda'r cyngor sir yn gweithredu fel ymgynghorwyr statudol.

Yn Neuadd y Sir, Llandrindod, ers 9.30am mae cabinet y cyngor wedi bod yn trafod ceisiadau ar gyfer safleoedd yn Llaithdu, Llandinam a Llanbrynmair.

Y prif resymau am y gwrthwynebiad oedd yr effeithiau ar y rhwydwaith ffyrdd, y dirwedd, twristiaeth, bywyd gwyllt a diwylliant.

Cyn y cyfarfod dywedodd arweinydd gweithredol y cyngor, David Jones, fod y ceisiadau cynllunio i godi ffermydd gwynt yn "ffynhonell pryder sylweddol" i bobl Powys.

Ymgynghoriad

Darlledodd y cyngor y trafodion yn fyw ar y rhyngrwyd.

Mae Cyngor Sir Powys wedi gwrthwynebu ceisiadau tebyg yn y gorffennol ac mae hyn wedi arwain at gynnal sawl ymgynghoriad cyhoeddus.

Cafodd nifer o geisiadau am ffermydd gwynt eu gwrthwynebu ym mis Mawrth oedd yn ymwneud â chodi dwy fferm wynt, un ger Llanbrynmair yn Sir Drefaldwyn ac un ar dir yn Llanbadarn Fynydd yn Sir Faesyfed.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.