Gyrwyr bysys yn ne a gorllewin Cymru i streicio

  • Cyhoeddwyd
Bws cwmni First Wales
Disgrifiad o’r llun,
Bydd mwy o drafodaethau'n cael eu cynnal ddydd Mawrth

Gallai miloedd o deithwyr bws yn ne a gorllewin Cymru fod heb drafnidiaeth ddydd Llun nesa' wedi i yrwyr bysys cwmni First Cymru bleidleisio i streicio.

Mae undeb Unite wedi gwrthod cynnig y cwmni i godi cyflog y gyrwyr 5% dros 15 mis.

Dywed First Cymru eu bod "yn siomedig dros ben" ond eu bod am gynnal trafodaethau gyda'r undeb i geisio osgoi'r streic.

Mae'r cwmni yn gweithredu yn ardaloedd Pen-y-bont ar Ogwr, Maesteg, Port Talbot, Abertawe, Llanelli, Caerfyrddin a De Penfro, gan gynnwys Hwlffordd.

'Colli cyflog'

Mae First Cymru hefyd yn gyfrifol am wasanaethau Excel a bysiau rhwng Abertawe a Chaerdydd.

Dywedodd Allen Parker, cyfarwyddwr cyflenwi gwasanaethau First Cymru: "Mae ein cynnig yn un da a dyw gweithredu diwydiannol ddim yn helpu neb.

"Bydd hyn yn anghyfleus i gwsmeriaid, bydd gyrwyr a pheirianwyr yn colli cyflog bob dydd nad ydynt yn gweithio, ac fe fydd y busnes yn dioddef oherwydd bod pobl yn darganfod ffyrdd amgen i fynd o bwynt A i bwynt B."

Ychwanegodd Mr Parker fod gyrwyr y cwmni yn ennill cyflog o £20,000 y flwyddyn ond bod rhai ohonynt yn ennill hyd at £27,000 y flwyddyn.

Dywedodd fod staff yn cael 33 diwrnod o wyliau yn flynyddol a'u bod yn elwa o fuddiannau eraill -gan gynnwys tocynnau teithio yn rhad ac am ddim ar fysiau i staff a'u teuluoedd, a gostyngiad mewn pris tocynnau trên i deithio yn y DU.

Ychwanegodd fod y diwydiant bysiau yn wynebu cyfnod heriol a bod y cwmni'n disgwyl i staff helpu'r busnes dyfu yn hytrach na "thanseilio ymdrechion" drwy streicio.

"Rydym yn annog yr undeb i ganslo'r weithred hon ac ystyried y cynnig teg iawn yma," meddai Mr Parker.

Dywedodd llefarydd ar ran undeb Unite: "Rydym wedi cyflwyno rhybudd am y streic i'r cwmni ond byddwn ni a'r cwmni'n cyfarfod brynhawn dydd Mawrth i geisio datrys yr anghydfod."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol