Marwolaeth: 'Yr olygfa waetha''

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Aamir Siddiqi ei drywanu yn ei gartref yn 2010

Mae plisman wedi dweud wrth lys mai'r olygfa wedi i lanc gael ei drywanu oedd y "waetha' erioed".

Dywedodd y Sarjant Kee Wong wrth Lys y Goron Abertawe ei fod e a heddwas arall wedi ceisio achub Aamir Siddiqi.

Mae Jason Richards, 38 oed, a Ben Hope, 39 oed, wedi gwadu llofruddio Aamir a cheisio llofruddio ei rieni.

"Fe wnes i fy ngorau i ddod o hyd i'r pyls ar wddw Aamir," meddai'r sarjant.

Dywedodd fod heddweision eraill wedi dodi rhwymynnau ar yr anafiadau.

Clywodd y llys fod ambiwlans wedi cymryd 20 munud i gyrraedd o Ysbyty'r Brifysgol, hynny yw rhyw hanner milltir o dŷ Aamir.

Cymorth cynta'

Pan groesholodd John Charles Rees QC, sy'n amddiffyn Mr Richards, clywodd y llys fod plisman wedi mynd i'r ysbyty er mwyn cadarnhau bod ambiwlans ar y ffordd.

Dywedodd y blismones, Teresa Sullivan, fod y sarjant wedi gofyn iddi nôl pecyn cymorth cynta'.

"Roedd y gwaed ymhob man," meddai. Pan gafodd corff Aamir ei droi fe welon nhw anaf mawr.

Dangoswyd lluniau o loriau'n llawn gwaed i'r rheithgor.

Dywedodd Ms Sullivan ei bod hi'n "poeni'n fawr" am fod yr ambiwlans yn hwyr.

"Fe ddywedes i wrth y ganolfan reoli nad oedd y sefyllfa'n dderbyniol a bod angen ambiwlans ar unwaith," meddai.

Pan groesholodd Mr Rees dywedodd hi ei bod yn credu bod Aamir wedi marw.

"Ond y parafeddygon neu'r ysbyty sy' i fod i ddweud hyn."

Straeon perthnasol