Llys: Ymosod ar ŵr â rholbren

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron AbertaweFfynhonnell y llun, Not Specified
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y llys fod Jones wedi gofyn i'w gŵr gau ei lygaid.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod gwraig wedi awgrymu y byddai ei gŵr yn cael anrheg arbennig cyn ymosod arno â rholbren.

Roedd Beverley Jones, 41 oed o Fforestfach, Abertawe, wedi gofyn i Michael Rees gau ei lygaid a chyfrif tri cyn ei daro ar ei drwyn.

Aed â Mr Rees, 39 oed, i'r ysbyty.

Plediodd y diffynnydd yn euog i gyhuddiad o achosi niwed corfforol a chafodd orchymyn cymunedol am ddwy flynedd.

Clywodd y llys fod Jones wedi gweld neges destun ar ffôn symudol ei gŵr ac yn ei amau o fod yn anffyddlon.

'Cymodi'

Dywedodd Kevin Jones ar ran yr erlyniad: "Roedd ffrae rhwng y ddau cyn iddyn nhw gymodi ... gofynnodd iddi ddod i'r gwely.

"Aeth Jones i fyny'r grisiau a diffodd y goleuadau cyn dweud: 'Mae 'da fi anrheg 'Dolig i ti. Wyt ti eisiau hi?'"

Clywodd y rheithgor ei bod hi wedi gofyn iddo gau ei lygaid a chyfri tri.

Pan agorodd ei lygaid roedd hi'n dal rholbren. Ceisiodd ei daro yr ail dro ond fe lwyddodd i'w rhwystro.

Ers y digwyddiad mae'r ddau wedi gwahanu.

Roedd y neges destun yn ddiniwed yr oedd cariad cyd-weithiwr wedi ei hanfon.

Dywedodd y barnwr ei fod yn credu fod y digwyddid yn "ynysig" ac na fyddai dedfryd o garchar yn addas.