74 o bobl yn dioddef o firws

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun,
Mae norofeirws yn achosi problemau stumog

Mae swyddogion iechyd yn ymchwilio ar ôl i 74 o bobl gael eu taro'n sâl ar ôl ymweld â gwesty yng Nghasnewydd.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru fod 51 o westeion a 23 aelod staff Gwesty'r Hilton yn Langstone wedi dechrau chwydu a dioddef o ddolur rhydd ar Fedi 18.

Rhoddodd Cyngor Casnewydd wybod i Iechyd Cyhoeddus Cymru ar Fedi 20.

Mae'r awdurdodau wedi dweud nad yw'r gyfres o achosion yn gysylltiedig ag unrhyw ginio neu ddigwyddiad yn y gwesty ond bod rhywun oedd wedi ei heintio wedi trosglwyddo'r feirws.

Eisoes mae swyddogion Adran Iechyd Amgylchedd Casnewydd yn ymchwilio gyda swyddogion Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Dywedodd y Dr Lika Nehaul, ymgynghorydd rheoli clefydau trosglwyddadwy yn Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Mae yna fesurau arbennig wedi eu cyflwyno yn y gwesty er mwyn atal yr afiechyd rhag lledu.

"Dylai unrhyw un sy'n diodde o ddolur rhydd neu'n chwydu am fwy na 48 awr gysylltu gyda'r meddyg teulu neu'r Gwasanaeth Iechyd ar 0845 4647."

Straeon perthnasol