Clefyd anifeiliaid yn lledu i Gymru

Cyhoeddwyd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod yr achos cyntaf o glefyd Schmallenberg sy'n effeithio ar anifeiliaid wedi ei ddarganfod yng Nghymru.

Dywedodd llefarydd eu bod yn annog ffermwyr i fod yn wyliadwrus.

Dywedodd Undeb Amaethwyr Cymru fod y clefyd mewn tair buwch ac un llo yng Ngheredigion.

Mae'r clefyd, sy'n effeithio ar wartheg, defaid a geifr, wedi bod yn Lloegr ers 2011.

Yn ôl Catherine Nakielny, cadeirydd pwyllgor iechyd anifeiliaid yr undeb, mae angen i ffermwyr gadw golwg ar eu hanifeiliaid.

'Erthylu'

"Mae angen bod yn wyliadwrus os yw mwy o achosion uwch na'r arfer o erthylu neu anifeiliaid yn cael eu geni gyda nam corfforol.

"Dylid cysylltu â'r milfeddyg os yw ffermwr yn gweld rhywbeth anarferol," meddai.

Yn ôl yr undeb, ym mis Gorffennaf eleni roedd 275 o ffermydd yn y Deyrnas Unedig wedi cofnodi achosion o'r clefyd.

O'r rhain roedd 53 mewn gwartheg, 219 mewn defaid a thri yn cofnodi'r ddau.

Mae arbenigwyr yn ceisio datblygu chwistrelliad ar gyfer y clefyd.