Coleg Powys a Choleg Castell-nedd Port Talbot i uno

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Coleg Powys a Choleg Castell-nedd Port Talbot yn uno ar Awst 1 2013

Bydd dau goleg addysg bellach, un yn y canolbarth a'r llall yn y de, yn uno yn ôl swyddogion y ddau sefydliad.

Dywedodd llefarydd ar ran y ddau sefydliad, Coleg Powys a Choleg Castell-nedd Port Talbot, y byddant yn uno ar Awst 1 2013.

Mewn llythyr a anfonwyd at staff y coleg, dywedodd Pennaeth Coleg Powys, Simon Pirotte, na fyddai unrhyw un yn cael ei diswyddo'n orfodol.

Mae gan y ddau goleg wyth campws rhyngddynt sydd wedi'u lleoli yn Y Drenewydd, Aberhonddu, Llandrindod, Ystradgynlais, Afan, Castell-nedd, Llandarsi a Phontardawe.

'Nifer o opsiynau'

Yn gynharach eleni penderfynodd Coleg Meirion-Dwyfor, Coleg Menai a Choleg Llandrillo uno, ac felly hefyd Coleg Iâl, Wrecsam a Choleg Glannau Dyfrdwy.

Dywedodd Mr Pirotte: "Mae'r broses wedi bod yn un heriol, cyffrous a thrwyadl ac mae'r corff llywodraethu wedi gweithio'n ddygn i ddarganfod sefydliad rydym yn teimlo sy'n rhannu ein hamcanion a gobeithion ar gyfer pobl Powys."

Dywedodd Gaynor Richards, Cadeirydd Llywodraethwyr Coleg Castell-nedd Port Talbot: "Rydym yr un mor frwdfrydig dros yr uno ac yn edrych ymlaen at ragor o gyfleoedd ar gyfer ein staff o ran dilyniant a datblygu.

"Hefyd, fe fydd yr uno yn hwyluso darparu mwy o wasanaethau dwyieithog ynghyd a chydweithio gyda Chomisiynydd y Gymraeg o ran sefydlu a gwella gwasanaethau Cymraeg i'n defnyddwyr."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol