Cynhadledd yn ceisio delio â heriau iechyd gwledig

  • Cyhoeddwyd

Mae cynhadledd sy'n bwriadu mynd i'r afael â gofynion addysg gweithwyr iechyd yng nghefn gwlad yn dechrau ddydd Mercher.

Bydd Cynhadledd Gofal Sylfaenol Cefn Gwlad am dridaiu yn Neuadd Gregynog, Tregynog ger Y Drenewydd.

Cymdeithas Feddygol Maldwyn ynghyd â'r Sefydliad Iechyd Gwledig sy' wedi ei threfnu.

Ymysg y pynciau trafod bydd paediatreg ac arweinyddiaeth glinigol.

Mae'r digwyddiad yn rhan o Wythnos Iechyd Gwledig sy'n anelu at hybu ymwybyddiaeth o broblemau iechyd sy'n gysylltiedig â bywyd cefn gwlad.

'Yn hyblyg'

Dywedodd Jane Randall-Smith, prif weithredwr y sefydliad: "Rhaid i wasanaethau iechyd a gofal gwledig ddelio â phoblogaeth hŷn sy'n fwy tebygol o ddiodde' afiechydon dirywiol a pharhaol.

"Bydd rhaid inni ymateb i'r heriau hyn drwy fod yn hyblyg.

"Mae pobl sydd wedi ymddeol yn symud i ardaloedd gwledig tra bod pobl ifanc yn gadael yr ardaloedd hyn i chwilio am waith.

"Mae hyn yn golygu bod mwy o gyfle i wirfoddolwyr helpu gyda heriau iechyd a gofal ..."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol