Trafod cynlluniau iechyd yn Llangollen

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BCUHB
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r bwrdd yn trafod cynlluniau i ad-drefnu gwasanaethau ar draws y gogledd

Bydd y posibilrwydd o gau ysbyty cymunedol ar frig yr agenda mewn cyfarfod yn Llangollen nos Fercher.

Hwn yw'r diweddaraf mewn cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus ar draws y gogledd i drafod cynlluniau ad-drefnu'r bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr.

Eisoes mae cyfarfodydd wedi bod mewn trefi, gan gynnwys Blaenau Ffestiniog, Pwllheli a'r Fflint.

Gallai Ysbyty Llangollen gau ac mae unedau mân anafiadau ym Mlaenau Ffestiniog, Bae Colwyn, Y Fflint, Yr Wyddgrug, Y Waun a Rhuthun o dan fygythiad.

Gallai'r adrannau pelydr-X gau ym Mlaenau Ffestiniog, Bryn Beryl ger Pwllheli, Tywyn, Ysbyty Eryri, Yr Wyddgrug a Rhuthun.

Mae argymhellion o blaid newid y ddarpariaeth ar gyfer henoed yn golygu cau ward Hafan ym Mryn Beryl a Ward Meirion yn Nolgellau.

'Gwella safon'

Mae yna nifer o newidiadau eraill fydd yn effeithio ar ddarpariaeth gofal iechyd yn y gogledd.

Cafodd yr argymhellion eu cyhoeddi wedi proses adolygu "ddadleuol" gychwynnodd yn 2009.

Nod yr adolygiad, yn ôl y bwrdd iechyd, yw gwella safon, diogelwch, dibynadwyedd ynghyd â rheoli neu leihau costau yn wyneb cynnydd yn y boblogaeth.

Cyn i'r cyfarfodydd gael eu cynnal mae 'na brotestiadau wedi bod, gan gynnwys rhai ym Mlaenau Ffestiniog a'r Fflint.

Fe fydd y cyfarfodydd yn Llangollen yn cael eu cynnal am 2pm, 4pm a 6pm yn Neuadd y Dref.

Fe ddaw ddiwrnod wedi cyfarfod tebyg yn Llandudno.

Fe fydd cyfarfod yn Yr Wyddgrug ddydd Gwener ac yn Wrecsam ddydd Llun.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol