BBC Cymru Fyw

Ymchwiliad i 'gamymddwyn' ym Mhrifysgol Caerdydd

Published
image captionMae ymchwiliad ffurfiol yn cael ei gynnal i waith y labordy
Mae ymchwiliad yn cael ei gynnal i waith labordy Deon Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.
Daw hyn wedi honiadau o gamymddwyn ac mae'r brifysgol yn dweud bod y deon, yr Athro Paul Morgan, yn parhau yn ei swydd.
Mae'r honiadau, sy'n ymwneud â nifer o bapurau gafodd eu cynhyrchu gan dîm ymchwil o dan arweiniad yr athro, yn cynnwys manipiwleiddio delweddau.
Eisoes mae panel craffu wedi penderfynu bod 'na "ddigon o sail yn yr honiadau i gynnal ymchwiliad ffurfiol".

'Canllawiau'

Roedd y panel hefyd wedi casglu "bod rhai awduron wedi cydnabod cyfrifoldeb personol am rai agweddau ar honiadau unigol mewn perthynas ag erthyglau penodol ..."
Dywedodd llefarydd ar ran Prifysgol Caerdydd: "Mae'r broses yn dilyn canllawiau Swyddfa Cywirdeb Ymchwil Ffurfiol.
"Mae angen aros am ganlyniad yr ymchwiliad cyn gwneud sylw pellach."
Mae'r Athro Morgan yn bennaeth tîm ymchwil sydd, yn ôl gwefan y brifysgol, yn cael ei "gydnabod yn rhyngwladol am eu harbenigedd a'u cyfraniad i faes bywydeg ategol".
Ers 1998 mae wedi cyhoeddi 172 o bapurau a 35 o erthyglau adolygu.
Y llynedd cafodd papur yr un tîm ymchwil ei dynnu'n ôl o gylchgrawn ar ôl ymchwiliad.

Unigolyn

Ar y pryd dywedodd llefarydd ar ran y brifysgol fod 'na ymchwiliad mewnol llawn wedi ei gynnal a bod unigolyn wedi manipiwleiddio data.
"Yr unigolyn yn unig gyflawnodd hyn doedd yr un awdur arall ar y papur yn ymwybodol o'r manipiwleiddio.
"Daeth yr ymchwiliad i'r casgliad nad oedd 'na fwriad i gamarwain ...
"Er hynny, fe benderfynwyd tynnu'r papur yn ôl a dydi'r unigolyn bellach ddim yn y brifysgol."