BBC Cymru Fyw

Cyrchfan newydd i gwmni hedfan o Gaerdydd

Published
image captionBydd Malaga yn gyrchfan arall i'r cwmni wasanaethu
Mae cwmni hedfan o Sbaen wedi cyhoeddi taith newydd rhwng Caerdydd a Malaga.
Bydd gwasanaeth cwmni Vueling yn cychwyn ym mis Ebrill wedi i gwsmeriaid ac asiantaethau teithio alw am hyn.
Cychwynnodd y cwmni wasanaethu o Faes Awyr Caerdydd yn gynharach eleni.
Maen nhw'n cynnig teithiau i Barcelona, Palma ac Alicante.
"Rydym wedi bod yn hapus gyda llwyddiant y gwasanaethau o Gaerdydd," meddai prif weithredwr y cwmni, Alex Cruz.
"Mae'r gwasanaeth i Malaga yn tanlinellu ein ffydd yn y maes awyr yng Nghaerdydd ac yn dangos ein haddewid i gyflwyno gwasanaeth teithiau pris isel o Brydain."
Dywedodd Cyfarwyddwr Masnachol Maes Awyr Caerdydd, Steve Hodgetts eu bod yn falch fod Cymru angen teithiau i Sbaen.
"Bydd y gwasanaeth i Malaga yn cael ei groesawu gan deithwyr o dde Cymru."

35%

Mae gwasanaeth Vueling i Palma yn cael ei adolygu ond mae'r cwmni wedi dweud y bydd 35% o seddi ar gael o Gaerdydd yr haf nesaf o'i gymharu â 2012.
Hefyd mae'r gwasanaeth i Barcelona wedi ei gwtogi o dridiau'r wythnos i ddeuddydd wrth i'r cwmni ailedrych ar eu hamserlen.
Cyhoeddodd Maes Awyr Caerdydd golledion gweithredol o £319,000 yn 2011.
Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi beirniadu'r maes awyr a'r rheolwyr, cwmni o Sbaen, Abertis.
Yn gynharach yn yr wythnos cyhoeddodd fod Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda'r maes awyr dros yr haf er mwyn asesu sut oedd modd bod yn fwy cystadleuol.
"Mae rhaglen i ail-frandio ac adnewyddu'r maes awyr wedi ei gymeradwyo," meddai.
"Fe fydd hyn yn barod ar gyfer haf 2013.
"Rwy am i'r maes awyr wireddu ei botensial a bod wrth wraidd ein strwythur cenedlaethol."
Yn gynharach yn y mis fe gyhoeddodd cwmni hedfan Helvetic o'r Swistir y byddai eu gwasanaeth rhwng Caerdydd a Zurich dros y gaeaf yn dod i ben oherwydd nifer isel o deithwyr.
Ond fe ddywedodd Mr Jones ei fod yn gobeithio y bydd y gwasanaeth yn cael ei adfer y flwyddyn nesaf.

Straeon perthnasol

  • Dim teithiau awyren rhwng Caerdydd a Zürich