Colli'r faner las oherwydd haf gwlyb?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Traeth Poppit yn Sir Benfro yn un o 43 yng Nghymru sy'n chwifio'r faner las

Mae BBC Cymru ar ddeall y bydd nifer o draethau Cymru yn debyg o golli eu statws baner las oherwydd y tywydd gwael dros yr haf.

Dywed Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru bod y lefel uchel o law wedi cael effaith ar safon dŵr nofio ar rai o'r traethau.

Mae carffosiaeth wedi llygru rhai o'r traethau, ac mae hynny ynghyd â rheolau Ewropeaidd llymach ar safon dŵr yn golygu y gallai hyd at 30% o draethau Cymru golli'r statws.

Cafodd 43 o draethau Cymru eu gwobrwyo gyda statws baner las yn 2011, ac fe ddywed busnesau lleol bod y statws yn hollbwysig wrth geisio denu ymwelwyr i'r ardaloedd.

Ym mis Mai eleni, dywedodd Gweinidog Busnes Cymru, Edwina Hart: "Mae twristiaeth yn gwneud cyfraniad hanfodol i economi Cymru, ac mae hyn (statws baner las) ochr yn ochr â datblygu'r Llwybr Arfordirol Cenedlaethol yn gyfle gwych i hybu Cymru a denu mwy o ymwelwyr."

Sawl ffynhonnell

Mae Dŵr Cymru wedi buddsoddi £1 biliwn i waith trin dŵr gyda'r bwriad o wella safon dŵr nofio, ac fe ddywed y cwmni bod hynny wedi bod yn allweddol wrth i 43 o draethau gael y statws y llynedd.

Ond mewn datganiad dywedodd Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru:

"Gyda ffigyrau'r Swyddfa Dywydd yn dangos bod y DU wedi cael yr haf gwlypaf ers 100 mlynedd, mae samplau a gymerwyd gan yr Asiantaeth ers mis Mai wedi dangos bod hyn wedi arwain at gynnydd dros dro mewn bacteria.

"Mae'r bacteria yn dod o sawl ffynhonnell gan gynnwys :-

  • Dŵr glaw yn rhedeg i law o dir amaethyddol gan olchi gwastraff defaid a gwastraff i'r afonydd ac yna i'r môr;
  • Sustemau carffosiaeth stormydd yn rhyddhau carffosiaeth i afonydd yn fwriadol er mwyn gwarchod cartrefi pobl rhag llifogydd;
  • Gwastraff anifeiliaid o ardaloedd trefol yn cael ei olchi i mewn i afonydd;
  • Peipiau dŵr mewn cartrefi heb gael eu cynnal a'u cadw yn iawn gan ollwng carffosiaeth i mewn i ddreiniau ac yna i afonydd;
  • Gollyngiadau o danciau gwastraff a charthbyllau sydd heb eu cynnal a'u cadw yn iawn.

"Mae'r diffyg haul hefyd wedi methu gwella'r sefyllfa gan fod pelydrau Uwch Fioled fel arfer yn lladd rhai o'r bacteria sydd i'w gweld yn y môr."

'Meini prawf'

Ychwanegodd yr Asiantaeth nad oedd y bacteria ar lefel digon uchel i beri risg i bobl, ond fe fydd yn debyg o effeithio ar reolau dosbarthiad traethau ar gyfer 2013 a fydd yn cael eu cyhoeddi yn ddiweddarach eleni.

Mae'r gwobrau yng Nghymru yn cael eu gweinyddu gan Cadwch Gymru'n Daclus, a dywedodd eu prif weithredwr, Lesley Jones, bod gan Gymru "rai o'r traethau glanaf yn y DU".

"Mae Cadwch Gymru'n Daclus yn parhau i gyflwyno gwobrau arfordirol gan gynnwys baneri glas.

"Bydd meini prawf newydd llymach i farnu safonau dŵr yn golygu y bydd ymwelwyr i'r traethau yma yn cael sicrwydd o adnoddau gwych a safon gwell fyth o ddŵr nofio."

Bydd enillwyr gwobrau baner las ar gyfer 2013 yn cael eu cyhoeddi ym mis Tachwedd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol