Cynllun 'yn deilchion' wedi i ddatblygwyr gael eu rhoi yn nwylo gweinyddywr

  • Cyhoeddwyd
Darlun artist o'r gwaith gorffenedig ym MhontypriddFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Darlun artist o'r ganolfan siopau oedd i fod ym Mhontypridd

Mae 'na ansicrwydd am ddyfodol safle ar gyfer canolfan siopau newydd ym Mhontypridd ar ôl i'r datblygwyr gael eu rhoi yn nwylo gweinyddwyr.

Roedd disgwyl i ganolfan siopau Taff Vale agor yn gynharach eleni, ond bu oedi oherwydd trafferthion ariannol.

Mae AS Pontypridd, Owen Smith, wedi derbyn e-bost gan y datblygwyr, Taff Vale Ltd, sy'n dweud bod gweinyddwyr wedi eu hapwyntio a bod y cynllun bellach "yn deilchion".

Doedd neb o'r datblygwyr ar gael i wneud sylw.

Fe wnaeth Mr Smith awgrymu y gall y safle gael ei droi yn amgueddfa chwaraeon neu gelfyddydol.

Cafodd yr hen ganolfan siopau a swyddfa trethi eu dymchwel ym mis Tachwedd.

Ers hynny wal bren sydd wedi amgylchynu'r safle yng nghanol y dref.

Diffyg o £2 miliwn

Ym mis Gorffennaf fe ddywedodd y datblygwyr eu bod yn ystyried cynnig newydd o fuddsoddiad wedi oedi.

Y gobaith oedd creu nifer o unedau siopa, bar a bwyty ar y safle lle'r oedd canolfan siopau o'r 1960au.

"Dwi wedi bod mewn cysylltiad gyda'r datblygwyr dros y 12 mis diwethaf er mwyn gadael i bobl wybod be sy'n digwydd gyda'r datblygiad preifat yma," meddai Mr Smith.

"Y tro diwethaf i mi siarad gyda nhw ym mis Gorffennaf, fe wnaethon nhw ddweud y bydden nhw wedi datrys diffyg o £2 miliwn oedd ei angen ac y byddai wedi datrys erbyn mis Hydref.

"Fe wnes i e-bostio'r datblygwyr yr wythnos diwethaf a chael clywed eu bod yn nwylo'r gweinyddwyr ac na fyddai'r prosiect yn parhau."

Dywedodd Mr Smith ei fod yn flin.

"Fe wnaethon nhw roi addewid gweddol gadarn eu bod yn bwriadu bwrw ymlaen," ychwanegodd.

Eglurodd bod y safle mewn lleoliad delfrydol a'i fod yn sicr y byddai datblygwr arall yn awyddus i glywed barn y cyhoedd ar be ddylai fod yna.

Adfywio Pontypridd

"A oes angen canolfan siopau arall neu allwn ni wneud rhywbeth mwy creadigol.

"Does 'na ddim amgueddfa hanes pobl a chwaraeon yng Nghymru neu be am greu amgueddfa gelf?"

Dywedodd arweinydd cyngor Rhondda Cynon Taf, Anthony Christopher, ei fod yn siomedig i glywed y newydd "ar ôl cymaint o ymdrech a chefnogaeth" a roddwyd gan y sir.

"Fe fydd y cyngor yn parhau i weithio gydag unigolion i sicrhau bod y cynllun ehangach i adfywio Pontypridd yn parhau."

Dywedodd y byddai'n disgwyl i'r tir gael ei werthu gan y gweinyddwyr.

Roedd y cynllun preifat yma yn rhan o gynllun ehangach i adfywio canol tref Pontypridd.

Roedd nifer o gwmnïau cenedlaethol wedi eu cysylltu gyda'r datblygiad newydd gan gynnwys Iceland, Wilkinson's a Poundland.