Ymchwilio i farwolaeth 'anesboniadwy' ar ôl canfod corff mewn afon

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn ymchwilio i farwolaeth "anesboniadwy" wedi i gorff menyw 27 oed gael ei ddarganfod mewn afon yn Wrecsam.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am tua 5pm ddydd Mercher gan aelod o'r cyhoedd a ddaeth o hyd i gorff y fenyw ar lan Afon Clywedog.

Dywedodd Heddlu'r Gogledd bod y corff wedi ei ddarganfod ger Felin Puleston yn agos at fynedfa Parc Erddig.

Bu Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a'r gwasanaeth ambiwlans ar y safle.

Mae'r crwner wedi cael ei hysbysu o'r farwolaeth.

Mae'r heddlu wedi apelio am wybodaeth, gan ofyn i bobl eu ffonio ar 101 os ydyn nhw'n medru bod o gymorth i'r ymchwiliad.