Arestio dyn a dynes wedi dau dân mewn eiddo ym Mhwllheli

  • Cyhoeddwyd

Cafodd dynes a dyn eu harestio ar ôl dau dân mewn eiddo yng Ngwynedd.

Cafodd dynes 27 oed ei harestio ar ôl tân mewn tŷ ym Mhwllheli.

Fe wnaeth y fflamau ledu i eiddo cyfagos.

Chafodd neb ei anafu yn y digwyddiad ym Morfa'r Garreg, Pwllheli, tua 9.30pm nos Fercher.

Dywedodd yr heddlu bod dyn wedi cael ei arestio wedi digwyddiad arall gerllaw yn Victoria Parade am 10.50pm.

Dydi'r heddlu ddim yn credu bod 'na gysylltiad rhwng y ddau ddigwyddiad

Cafodd y dyn ei arestio ar amheuaeth o gynnau tân yn fwriadol yn y fflat.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn y cyfamser yn ymchwilio i achos arall yng Nghonwy.

Cafodd y gwasanaeth eu galw i dân yn Marine Road, Pensarn, Conwy, yn oriau mân fore Iau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol