Gwella amddiffynfeydd llifogydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd 300 o gartrefi a busnesau ar eu hennill

Mae cyfle i bobl ardal Abertawe gael golwg ar gynlluniau sy'n gwella amddiffynfeydd llifogydd.

Dywedodd Asiantaeth Amgylchedd Cymru y byddai bron 300 o gartrefi a busnesau ar hyd Afon Tawe ar eu hennill.

Y nod yw cryfhau amddiffynfeydd ar hyd Afon Tawe i'r de o'r M4, ac i'r gogledd o'r rheilffordd rhwng Abertawe a Chaerdydd.

Mae'r cynllun yn golygu codi waliau atal llifogydd a chodi neu symud glannau'r afon mewn mannau.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Cyngor Abertawe wedi croesawu'r cynllun

Dywedodd yr asiantaeth y byddai'r gwaith yn golygu cael gwared ar dair pont segur.

Cais cynllunio

Bydd yna gyfle i bobl leol weld y cynlluniau ym maes parcio archfarchnad Asda ym Mharc Anturiaeth Abertawe rhwng 2.30pm a 6.30pm ddydd Iau.

Mae disgwyl i'r asiantaeth wneud cais cynllunio ar gyfer y gwaith ym mis Hydref ac i'r gwaith ddechrau yn gynnar y flwyddyn nesa.

"Rydym yn amcangyfrif bod llifogydd wedi costio £30m i economi'r ardal ... felly mae'n hanfodol i bobl sy'n byw a gweithio yn yr ardal fod yr amddiffynfeydd yn gwella," meddai Steve Brown o'r asiantaeth.

Yn ôl Nick Bradley, aelod o Gabinet Cyngor Abertawe, bydd y cynllun yn golygu dros £7 miliwn o fuddsoddiad.

Straeon perthnasol