Rhieni'n poeni am lwybr cerdded yng Nghaerfyrddin

  • Cyhoeddwyd
llwbr cerdded
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r rheini yn poeni am ddiogelwch

Mae rhieni wedi dweud eu bod yn poeni am ddiogelwch eu plant ar ôl iddi ddod i'r amlwg fod yna ymosodiad rhyw difrifol wedi bod ar ran o lwybr diogel ar gyfer disgyblion ysgol.

Dywedodd rhieni yng Nghaerfyrddin eu bod yn gofidio am y llwybr troed, sy'n cynnwys twnel dan ffordd ddeuol, o'r dref i Ysgol Gyfun Bro Myrddin.

Ddydd Iau mae grŵp o rieni yn cynnal cyfarfod protest ar ran o'r llwybr.

Dwy flynedd yn ôl protestiodd y rheini yn erbyn penderfyniad y sir i roi'r gorau i gludo plant oedd yn byw lai na thair milltir o'r ysgol yn rhad ac am ddim.

Dywedodd y sir nad oedd unrhyw orfodaeth statudol arnyn nhw i ddarparu'r gwasanaeth.

Diogel

Disgrifiad o’r llun,
Dwy flynedd yn ôl roedd disgyblion yn cael eu cludo am ddim i'r ysgol

Roedd disgwyl i ddisgyblion gerdded i'r ysgol ar hyd llwybrau oedd wedi eu penodi fel rhai diogel - neu wneud trefniadau eraill er mwyn cyrraedd yr ysgol.

Mae rhai o'r rheini wedi bod yn cludo'r plant i'r ysgol yn lle caniatáu iddyn nhw gerdded.

Eisoes mae rhieni a chynghorwyr lleol wedi dweud eu bod yn poeni y byddai'r plant yn cerdded wrth ymyl ffyrdd prysur. Roedden nhw hefyd yn anhapus fod twnnel yn rhan o un llwybr cerdded.

Yn Awst roedd ymosodiad rhyw difrifol ar ferch yn ei harddegau yn y twnnel.

Mae dyn wedi pledio'n euog i ddau gyhuddiad ac yn aros am ei ddedfryd.

'Di-dâl'

Digwyddodd yr ymosodiad yn ystod tymor y gwyliau ond mae rhieni wedi galw ar y cyngor sir i newid eu polisi er mwyn caniatáu i ddisgyblion Bro Myrddin gael trafnidiaeth ddi-dâl i'r ysgol.

Dywedodd y cyngor: "Mae'r cyngor yn darparu cludiant di-dâl yn ôl y gyfraith, sef pellter o dair milltir ar gyfer disgyblion uwchradd.

"Mae'r llwybr hefyd wedi ei asesu yn ddiogel, yn ôl canllawiau Prydeinig.

"Os yw plant yn byw o fewn tair milltir, rhieni sy'n gyfrifol am sicrhau bod y plentyn yn mynychu'r ysgol, gan gynnwys eu hebrwng nhw.

"Dylid gwneud yn glir fod y digwyddiad y tu allan i dymor yr ysgol.

"Mae'r twnel wedi ei oleuo."

Ychwnaegodd y llefarydd fod y cyngor yn gwario £9 miliwn y flwyddyn ar drafnidiaeth ysgol a £2.2 miliwn ar drafnidiaeth gyhoeddus.

"Byddai unrhyw newid i'r polisi presennol yn golygu gwariant ychwanegol sylweddol - arian sydd ddim ar gael."