Meg Burgess: Adeiladwr 'heb dderbyn cyngor'

  • Cyhoeddwyd
Meg BurgessFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Meg Burgess ym mis Gorffennaf 2008

Dywedodd adeiladwr sydd wedi ei gyhuddo o ddynladdiad wedi i ferch tair oed farw ar ôl i wal bum troedfedd o uchder ddisgyn arni wrth yr heddlu nad oedd wedi cymryd unrhyw gyngor am adeiledd y wal.

Mae George Collier, adeiladwr o Fae Cinmel, yn gwadu'r cyhuddiad o ddynladdiad.

Ddydd Iau clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug fod Collier wedi honni bod y wal yn un gyffredin pan gafodd ei holi gan yr heddlu yn dilyn y digwyddiad ym mis Gorffennaf 2008.

"Dim ond wal oedd hi, doedd dim byd arbennig amdani," meddai.

Dim arwyddion gwaith

Ychwanegodd ei fod wedi cymryd yn ganiataol fod y wal yn addas i bwrpas a chadarnhaodd nad oedd wedi gofyn cyngor tirfesurydd.

Dywedodd Collier fod y wal wedi ei hadeiladu gan ddau friciwr a'i fod wedi dibynnu ar eu harbenigedd.

Ychwanegodd nad oedd e'n gwybod os oedd y tirfeddiannwr wedi derbyn cyngor am adeiledd y wal.

Cadarnhaodd Collier nad oedd arwyddion gwaith na bolardiau ar y pafin gan ychwanegu nad oedd e wedi credu bod eu hangen.

Clywodd y llys fod Collier yn gweithio ar beiriant i lefelu tir ar y safle a'i fod wedi stopio gweithio i adael Meg Burgess, ei brawd, Wilson, a'i mam, Lindsay, drwyddo wrth iddynt gerdded i siopa ar Orffennaf 26 2008.

Ond wrth iddyn nhw ddychwelyd o'r siopau gan gerdded ar hyd y palmant gerllaw bwthyn yng Ngallt Melyd, fe ddisgynnodd y wal bum troedfedd, oedd newydd gael ei chodi, ar ben Meg.

Ceisiodd ei mam ac adeiladwyr dynnu'r brics a'r pridd oddi arni ond cadarnhawyd ei bod wedi marw 10 munud ar ôl iddi gyrraedd Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan.

Mae'r achos yn parhau.