Dwy flynedd o garchar am drosedd rhyw efo merch 14 oed

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Caernarfon

Mae dyn 19 oed o Landudno wedi ei garcharu am ddwy flynedd ar ôl cyfaddef i drosedd rhyw gyda merch 14 oed.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod Karl Morrison o Ffordd Harcourt wedi cymryd mantais o'r ferch ar ôl parti.

Roedd Morrison, oedd yn 18oed ar y pryd, yn mynnu bod y ferch wedi cydsynio.

Dywedodd y Barnwr Dafydd Hughes wrtho fod dyletswydd arno fel oedolyn i ymddwyn yn briodol tuag at rai oedd yn llawer mwy ifanc.

"Dim ond 14 oed oedd hi ... mi wnaethoch chi ddarganfod eich hun mewn ystafell gyda hi, yn agos at eich gilydd, ac mi gymroch chi fantais o'r sefyllfa."

Bydd rhaid i Morrison gofrestru fel troseddwr rhyw am 10 mlynedd.

Dywedodd ei fargyfreithiwr, Brian Treadwell, fod Morrison yn ofni cyfnod yn y carchar ac na fyddai'n debyg o gyflawni trosedd debyg eto.