Gyrwyr bysus First Cymru'n gwrthod cynnig newydd

  • Cyhoeddwyd
Bws cwmni First Wales
Disgrifiad o’r llun,
Gwrthododd aelodau'r undeb gynnig diweddara'r cwmni nos Iau

Mae gyrwyr bysus a pheirianwyr wedi gwrthod cynnig cyflog gwell oddi wrth gwmni First Cymru.

Felly bydd streic 24 awr ddydd Llun fydd yn effeithio ar filoedd o deithwyr yn y de a'r gorllewin.

Y cynnig diweddara' oedd codiad o 1% o Ionawr eleni a 2.5% o Ionawr y flwyddyn nesa'.

Mae'r bysus yn rhedeg yn ardaloedd Pen-y-bont ar Ogwr, Maesteg, Port Talbot, Abertawe, Llanelli, Caerfyrddin a De Penfro, gan gynnwys Hwlffordd.

Parhau

First Cymru hefyd sy'n rhedeg gwasanaethau Excel a bysus rhwng Abertawe a Chaerdydd.

Maen nhw wedi dweud bod trafodaethau â'r undeb yn parhau.

Dywedodd Gareth Jones o undeb Unite: "Mae ein haelodau wedi gwrthod ein hargymhellion i dderbyn y cynnig.

"Felly, yn anffodus, fe fydd y streic yn cael ei chynnal ddydd Llun."

Roedd yr undeb, meddai, yn fodlon cynnal mwy o drafodaethau â chwmni First i ddatrys yr anghydfod.

£27,000

Yn gynharach yn yr wythnos dywedodd Allen Parker, Cyfarwyddwr Cyflenwi Gwasanaethau First Cymru, fod gyrwyr y cwmni yn ennill cyflog o £20,000 y flwyddyn ond bod rhai yn ennill hyd at £27,000 y flwyddyn.

Dywedodd fod staff yn cael 33 diwrnod o wyliau yn flynyddol a'u bod yn elwa o fuddiannau eraill, gan gynnwys tocynnau teithio yn rhad ac am ddim ar fysus i staff a'u teuluoedd, a gostyngiad mewn pris tocynnau trên i deithio yn y DU.

Ychwanegodd fod y diwydiant yn wynebu cyfnod heriol a bod y cwmni'n disgwyl i staff helpu'r busnes dyfu yn hytrach na "thanseilio ymdrechion" drwy streicio.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol