£500,000 i wella busnesau Abertawe

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Gwesty Dragon
Disgrifiad o’r llun,
Mae Gwesty Dragon yn Abertawe wedi elw o'r gronfa

Mae tua £500,000 o arian yn aros yn segur mewn sir fyddai o fudd i fusnesau lleol i wella eu hapêl.

Fe wnaeth Cyngor Abertawe sefydlu cynllun i wella delwedd adeiladau dwy flynedd yn ôl.

Roedd £1 miliwn ar gael drwy law Llywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd.

Mae'n rhaid i fusnesau sydd am elwa, gyfrannu £50% o arian fyddai ei angen ar gyfer unrhyw welliannau.

Nawr mae wedi dod i'r amlwg mai dim ond hanner yr arian sydd wedi ei ddefnyddio a hynny gan 14 o fusnesau.

"Rydym yn cydnabod fod busnes sy'n edrych yn dda o'r tu allan yn helpu denu cwsmeriaid a dyma pam y gallai cynlluniau fel hyn fod yn ddylanwadol," meddai Nick Bradley, aelod o gabinet sir.

"Rydym hefyd yn credu fod cael nifer o fusnesau yn agos i'w gilydd ac sy'n edrych yn dda yn rhoi hwb i ardal gyfan."

Dywedodd fod yna nifer o gynlluniau eraill ar y gweill i wella canol y ddinas.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol