Dathlu diwedd cynllun cadwraeth ar Foel Famau

Cafodd cyfres o ddathliadau eu cynnal dros y penwythnos er mwyn nodi diwedd prosiect cadwraeth £2.3 miliwn yn y gogledd ddwyrain.

Nod y prosiect, y grug a caerau, yw amddiffyn tirwedd, bywyd gwyllt a threftadaeth Bryniau Clwyd.

Mae'r ardal yn cynnwys cyfres o gaerau o'r oes gerrig yn Sir Ddinbych a Sir y Fflint.

Roedd y dathliadau yn cynnwys cyfle i flasu cwrw sydd wedi ei fragu yn defnyddio grug porffor yr ardal, sydd wedi ei glustnod yn Ardal o Brydferthwch Naturiol Eithriadol (ABNE).

Mae pedwar ABNE yng Nghymru - yn Ynys Môn, Pen Llŷn, Gŵyr a Dyffryn Gwy.

Archaeoleg

Cafodd £1.5 miliwn ei roi o Gronfa Treftadaeth y Loteri er mwyn cefnogi cynllun pum mlynedd Y Grug a'r Caerau.

Image copyright Not Specified
Image caption Mae Bryniau Clwyd yn cynnwys nifer o gaerau o oes y cerrig

Yn ogystal â chadwraeth, a phrosiectau addysg roedd ymchwil archaeoleg yn rhan o'r cynllun.

Mae Bryniau Clwyd yn ymestyn o Fwlch Nant y Garth ger Rhuthun i'r arfordir ym Mhrestatyn, pellter o 21 milltir.

Mae dathliadau'r penwythnos yn bennaf ar Foel Famau, copa uchaf Bryniau Clwyd.

Bydd modd gweld copr yn cael ei fwyndoddi, proses a fyddai wedi bod yn gyffredin iawn yn yr ardal filoedd o flynyddoedd yn ôl pan oedd pobl yn byw ar y bryniau.

Ymhlith pethau eraill fe fydd yno y mae arddangosfa o anifeiliaid, gwenyn a cheir clasurol rhwng 10.30 am a 3.30pm.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.