Carcharu wyth am gynllwynio i gyflawni lladradau yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Rhes uchaf, chwith i'r dde: Loreena Belcu, Catalina Chiciu, Elena Iordache, Cerasela Mihalache. Rhes isaf, chwith i'r dde: Constantin Lazarica, Viorel Velcu, Ciprian Stavarache, Loredana BaceanuFfynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Rhes uchaf, chwith i'r dde: Loreena Belcu, Catalina Chiciu, Elena Iordache, Cerasela Mihalache. Rhes isaf, chwith i'r dde: Constantin Lazarica, Viorel Velcu, Ciprian Stavarache, Loredana Baceanu

Mae wyth o Romania gafwyd yn euog o gynllwynio cyfres o ladradau yng Nghymru a Lloegr wedi eu carcharu am gyfanswm o 24 blynedd.

Clywodd Llys y Goron Merthyr fod y pum menyw a thri dyn wedi dwyn £41,000 o arian parod a gwerth £128,000 o emwaith yn ogystal â nwyddau eraill fel cyfrifiaduron a ffonau symudol o siopau papurau newydd dros gyfnod o bum mis.

Cafodd Loreena Belcu bedair blynedd o garchar, Catalina Chiciu dair blynedd a chwe mis, Constantin Lazarica dair blynedd, a Viorel Velcu ddwy flynedd ac wyth mis.

Cafodd Elena Iordache dair blynedd a phedwar mis, Loredana Baceanu ddwy flynedd, Cerasela Mihalache dair blynedd a phedwar mis a Ciprian Stavarache ddwy flynedd a phedwar mis.

'Soffistigedig'

Roedd y troseddau rhwng Caerfyrddin a Sheffield - yng ngorllewin Cymru, de Cymru a Lloegr.

Clywodd y llys fod yr wyth diffynnydd yn rhan o "gynllwyn soffistigedig" a bod 30 o safleoedd wedi eu targedu, yn enwedig siopau lleiafrifoedd ethnig.

Roedd y troseddau yng Nghaerdydd, Casnewydd, Castell Nedd, Trefforest, Pontypridd, Abercynon, Aberpennar, Caerfyrddin a Llandeilo.

Dywedodd Ei Anrhydedd y Barnwr Twomlo mai dim ond cyfnod dan glo oedd yn addas.

"Y siopau bach hyn yw asgwrn cefn ein cymunedau ac roedd eich troseddau'n ymosodiad ar y cymunedau hynny," meddai.

Y rheiny gafodd eu dedfrydu oedd: Loreena Belcu (pedair blynedd); Catalina Chiciu (tair blynedd, chwe mis), Elena Iordache (tair blynedd, pedwar mis), Cerasela Mihalache (tair blynedd, pedwar mis), Constantin Lazarica (tair blynedd), Viorel Velcu (dwy flynedd, wyth mis), Ciprian Stavarache (dwy flynedd, pedwar mis), a Loredana Baceanu (dwy flynedd).