Aelod Cynulliad Llanelli, Keith Davies, yn 'ddifrifol wael'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Keith Davies ei ethol yn AC yn 2011

Mae gwleidyddion wedi bod yn anfon negeseuon o ddymuniadau gorau i un o Aelodau'r Cynulliad sy'n wael iawn.

Fe wnaeth y Blaid Lafur gadarnhau bod Aelod Cynulliad Llanelli Keith Davies yn cael profion yn yr ysbyty.

Mae BBC Cymru ar ddeall ei fod yn ddifrifol wael ond does 'na ddim cadarnhad swyddogol o hynny.

Mae'r gŵr 71 oed yn cael profion yn uned niwrolegol yr Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.

Dywedodd llefarydd ar ran y Blaid Lafur iddo gael ei gludo i'r ysbyty nos Fercher.

"Mae pawb yn Llafur Cymru yn dymuno gwellhad buan iddo," meddai llefarydd nos Wener.

Roedd Mr Davies wedi mynychu digwyddiad nos Fercher a drefnwyd gan grŵp materion cyhoeddus ond dywedodd llefarydd ar ran y blaid nad oedd amgylchiadau gwaeledd Mr Davies yn glir.

Cafodd Mr Davies ei ethol i'r Cynulliad fis Mai y llynedd, gan gipio'r sedd oddi ar Aelod Plaid Cymru, Helen Mary Jones o 80 pleidlais yn unig.

Cyn cael ei ethol i'r Cynulliad bu Mr Davies yn gynghorydd sir gan gynrychioli ward Hengoed Llanelli rhwng 2004-2008.

Negeseuon

Bu hefyd yn gyn-gyfarwyddwr addysg yn Sir Gaerfyrddin a Morgannwg Ganol ar ôl gyrfa fel athro ac arolygwr ysgolion.

Mae nifer o negeseuon wedi ymddangos ar wefan Twitter yn dymuno'r gorau i Mr Davies.

Dywedodd Aelod Llafur Senedd Ewrop, Derek Vaughan, bod ei feddyliau gyda Mr Davies a'i deulu.

"Dwi'n dymuno'r AC y gorau."

Dywedodd Eluned Parrott, Aelod Cynulliad y Democratiaid Rhyddfrydol, ei bod yn dymuno gwellhad buan.

"Gweddïwn a dymunwn y gorau i Keith Davies," meddai.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad Ceidwadol, Angela Burns, bod y newyddion yn drist iawn a bod Mr Davies "yn ddyn neis iawn".

Ychwanegodd Bethan Jenkins, AC Plaid Cymru, bod ei meddyliau gyda theulu Mr Davies a'i deulu ac yn dymuno gwellhad buan iddo.

Dywedodd Helen Mary Jones: "Trist iawn i glywed bod Keith Davies mor dost. Meddwl am y teulu. Gobeithio bydd e'n gwella yn fuan."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol