Yr heddlu yn chwilio am ddyn wnaeth ddwyn arian o siop deithio

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn ymchwilio ar ôl i ddyn ddwyn swm sylweddol o arianar ôl cyrch ar asiantaeth deithio yn Sir Benfro.

Fe aeth y dyn i mewn i siop Thomsons yn Hwlffordd ddydd Gwener a bygwth staff a chwsmeriaid.

Fe wnaeth ddwyn arian ac arian tramor.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys na chafodd neb eu hanafu yn y digwyddiad.

Credir bod y dyn yn ei 20au hwyr neu 30au cynnar.

Mae ganddo wallt du byr ac mae tua 5 troedfedd 8 modfedd o daldra.

Tacsi

Cafodd ei ddisgrifio fel dyn o faint canolig, yn gwisgo top glas golau a jîns glas golau gydag esgidiau rhedeg gwyn a siaced dywyll.

Dywedodd yr heddlu bod ganddo acen Gymreig a'i fod yn cario bag plastig.

Ychwanegodd yr heddlu efallai bod ganddo fag chwaraeon du gyda strap ysgwydd.

Fe wnaeth y dyn fynd i mewn i dacsi ger caffi yng ngorsaf bysiau'r dre yn fuan wedi'r digwyddiad tua 4.15pm.

Cafodd ei ollwng yn Bethany Row, ar brif ffordd yr A40, ger garej Toyota ar gyrion y dref.

Mae'r heddlu yn apelio am dystion i'r digwyddiad neu a welodd unrhyw beth amheus cyn neu ar ôl y digwyddiad.

Fe ddylai unrhyw un gysylltu gyda'r heddlu ar 101.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol