Y Faner newydd yn Nhywyn
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Baner newydd wedi ymddangos ar brom Tywyn i gynrychioli'r dref

29 Medi 2012 Diweddarwyd 13:08 BST

Dros yr wythnosau diwethaf mae tipyn o drafod wedi bod ynglŷn â baneri yn Nhywyn, Meirionnydd.

Mae baner newydd wedi ymddangos ar bromenâd y dref.

Arni mae llun o ddolffin a chigfran ac mae'r faner i fod i gynrychioli'r dref.

Ond mae rhai pobl wedi honni bod y faner wedi ei chodi ar bolyn ar ôl disodli'r Ddraig Goch.

Mae'r faner genedlaethol bellach yn ôl ar bolyn wrth ochr y faner newydd.

Ond mae Cyngor Tref Tywyn wedi codi cwestiynau ynglŷn â phwy sydd â'r hawl i osod baneri ar y promenâd.

Adroddiad Craig Duggan.