Mam yn cael ei rhyddhau o'r carchar

  • Cyhoeddwyd

Mae mam o dde Cymru gafodd ei charcharu am daro ei phlant wedi ei rhyddhau ar ôl gwrandawiad yn y Llys Apêl yn Llundain.

Cafodd y fam yn ei thridegau ei charcharu am 18 mis ar Orffennaf 16 ar ôl pledio'n euog i bedwar cyhuddiad o ymosod ar berson dan 16.

Dywedodd y barnwr yn y Llys Apêl nad oedd yr hyn wnaeth y fam yn waeth nac ymddygiad nifer o rieni.

Yn wreiddiol, cafodd ei charcharu ar ôl i'w phlant gwyno wrth y gwasanaethau cymdeithasol.

Clywodd y Llys Apêl fod y fam wedi ceryddu dau o'i phlant yn ormodol bedair gwaith mewn saith mlynedd.

Yn ôl bargyfreithiwr y fam, Ruth Smith, cafodd ei harestio ar ôl i un o'i meibion wneud honiad ffug wrth y gwasanaethau cymdeithasol a dweud ei bod wedi ymosod arno a'i gleisio.

Ffrae

Yn ôl Ms Smith roedd y mab wedi gwneud yr honiad er mwyn ceisio cael mwy o gysylltiad gyda'i dad oedd wedi gwahanu oddi wrth y fam.

Ond wrth i'r awdurdodau ymchwilio fe ddaeth i'r amlwg ei bod wedi rhoi bonclust i'w mab 15 oed yn ystod ffrae yn 2010.

Roedd hi hefyd wedi rhoi bonclust i ddau o'i meibion yn 2003 ac wedi cnocio eu pennau yn erbyn ei gilydd am eu bod yn ymladd.

Dywedodd Ms Smith mai'r unig anaf o'r holl ddigwyddiadau oedd clais ar un glust ar un achlysur.

Dywedodd yr Arglwydd Ustus Elias:" Dim ond un o'r cyhuddiadau wnaeth achosi anaf corfforol. Dyw'r achosion eraill ddim yn wahanol i beth fyddai sawl rhiant cariadus yn ei wneud dan bwysau.

"Mae'n bosib y byddan nhw'n difaru wedyn ond mae bod yn rhiant yn sgil anodd.

"Rydym yn credu mai'r peth cywir fyddai dedfryd o bum mis o garchar."

Oherwydd hyn cafodd y fam ei rhyddhau ar unwaith.