Gwadu llofruddio mam 31 oed

Cyhoeddwyd
Emma Louise JonesFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Erlynydd: 'Ni wnaeth y ddioddefwraig ddim i haeddu'r fath ymddygiad treisgar'

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod dynes ar gyhuddiad o lofruddio mam wedi dweud wrth yr heddlu ei bod "hi'n haeddu beth gafodd hi."

Bu farw Emma Jones, 31 oed, ar ôl cael ei thrywanu ym Mhenygroes, Gwynedd, bythefnos cyn Nadolig 2011.

Mae Alwen Jones, 24 oed o Lanllyfni, wedi gwadu llofruddiaeth neu ddynladdiad ar Ragfyr 10.

Clywodd y llys fod Emma Jones wedi marw bron yn syth ar ôl iddi gael ei thrywanu yn ei brest.

Honnodd Ian Murphy QC ar ran yr erlyniad fod y diffynnydd wedi dweud wrth yr heddlu ei bod hi wedi "colli ei limpyn".

Clywodd y rheithgor ei bod hi'n honni ei bod yn cario'r gylledd er mwyn amddiffyn hi a'i chwaer.

"Ni wnaeth y ddioddefwraig ddim i haeddu'r fath ymddygiad treisgar," meddai'r erlynydd.

Gwneud dim

Ychwanegodd fod yr ymosodiad yn ddirybudd ac nad oedd Emma Jones yn gallu gwneud dim i amddiffyn ei hun.

"Mae hwn yn achos lle aeth y diffynnydd i ôl cyllell, cerdded 10 munud a dod o hyd i'w chwaer yn ddiogel y tu allan i'r adeilad yr oedd Emma Jones ynddo," meddai Mr Murphy.

"Yn ddig ac yn dreisgar ffraeodd ag Emma Jones ddaeth i lawr y grisiau ac i'r drws.

"Yna ... trywanodd hi Emma Jones yn ei brest a hynny heb rybudd.

"Doedd gan y diffynnydd ddim rheswm synhwyrol i gredu ei bod hi angen amddiffyn ei hun na'i chwaer ..."

Mae'r achos yn parhau.