Gweision fferm ar eu colled?

Cyhoeddwyd

Mae undeb wedi dweud y bydd gweision fferm a phobl eraill sy'n gweithio ar y tir ar eu colled os yw corff sy'n pennu eu cyflogau yn cael ei ddiddymu.

Yn ôl undeb Unite, bydd amodau gwaith, gan gynnwys cyflogau gwyliau a chyflog salwch, yn llai ffafriol os yw'r Bwrdd Cyflogau Amaethyddol yn dod i ben.

Gallai gweision fferm yng Nghymru golli hyd at £265 mewn cyflog salwch.

Cyhoeddodd Llywodraeth San Steffan yn 2011 yn y Mesur Cyrff Cyhoedddus fod y bwrdd i fynd yng Nghymru a Lloegr.

Mae undeb y cyflogwyr sef yr NFU wedi croesawu'r bwriad, gan ddweud fod y strwythur gyflogau yn perthyn i oes arall, ond mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi dweud taw'r bwrdd yw'r dull mwyaf effeithiol o osod cyflogau.

Dim dyddiad

Mae mesur diddymu'r bwrdd yn mynd drwy'r Senedd ond does yna ddim dyddiad wedi ei osod ar gyfer diwedd ei oes.

Eisoes mae'r llywodraeth wedi dadlau fod y bwrdd, gafodd ei sefydlu yn 1948, yn perthyn i oes arall ond mae'r Cynulliad yn erbyn y bwriad.

Os yw Llywodraeth San Steffan yn penderfynu bwrw ymlaen â'u cynllun, bydd rhaid cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ac mae'r undeb wedi annog aelodau i arwyddo deiseb ar-lein.

Cafodd y Bwrdd Cyflogau Amaethyddol ei sefydlu gan Ddeddf Cyflogau Amaethyddol yn 1948.

Ond cafodd y strwythur i benderfynu cyflogau amaethyddol ei sefydlu gyntaf yn ystod y Rhyfel Mawr, gyda Undeb Gweithwyr Mon, undeb o weision fferm gafodd ei sefydlu gan y Cyrnol Owen Thomas, yn flaenllaw yn yr ymgyrch i sefydlu trefn gyflogau gwledig.