Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cyllideb ddrafft £15bn

John Stevenson
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Published
image captionY Gweinidog Cyllid, Jane Hutt, fydd yn cyhoeddi cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru.

Mae trafodaethau eisoes wedi cychwyn rhwng Llywodraeth Cymru a'r gwrthbleidiau ynghylch cynnwys y Gyllideb Ddrafft fydd yn cael ei chyhoeddi ddydd Mawrth.

Pwrpas y trafod yw cael digon o bleidleisiau er mwyn i'r Llywodraeth ennill pleidlais ar y gyllideb yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Mae gan y Llywodraeth £15 biliwn i'w wario.

Gan mai 30 o seddau sydd gan Lafur yn y Cynulliad, mi fydd angen taro bargen gydag un o'r gwrthbleidiau. Y llynedd, cytunodd y Democratiaid Rhyddfrydol i gefnogi, er mwyn cael rhagor o arian i blant ysgol dan anfantais.

Bargeinio

Cadarnhaodd y gwrthbleidiau fod 'na drafod eisoes wedi cychwyn a bydd y bargeinio yn dechrau go iawn wedi i'r drafft gael ei gyhoeddi ddydd Mawrth.

Mae'r gyllideb am y flwyddyn 2013-2014, a hynny mewn cyfnod o doriadau mewn gwario cyhoeddus.

image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionMae disgwyl misoedd o drafodaethau cyn i'r gwrthbleidiau gefnogi'r gyllideb

Mewn arian go iawn yn hytrach na mewn ffigwr canran, mi fydd yr arian sy'n dod o goffrau Llywodraeth San Steffan yn crebachu o ychydig dros £15 biliwn i £14.95 biliwn.

Mae'r Ceidwadwyr eisoes am weld y Llywodraeth yn gwario mwy ar iechyd; Plaid Cymru am weld rhagor yn mynd ar yr economi tra bo'r Democratiaid Rhyddfrydol am weld mwy ym myd addysg.

Ond mae'r Llywodraeth dan bwysau oherwydd y bydd pob adran o'r llywodraeth - ac felly pob Gweinidog - am weld mwy yn cael ei wario yn eu cylch gwarchod nhw.

Mi fydd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt yn gwneud Datganiad yn y Cynulliad Cenedlaethol prynhawn dydd Mawrth ac mae'r bleidlais derfynol yn debyg o ddigwydd yn ystod mis Rhagfyr.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol