Toriadau diogelwch yn y Swyddfa Eiddo Deallusol

  • Cyhoeddwyd
cyfrifiadurFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Y swyddfa yw corff y llywodraeth ar gyfer hawliau eiddo deallusol yn y Deyrnas Unedig

Mae'r Swyddfa Eiddo Deallusol yng Nghasnewydd wedi cofnodi 16 o doriadau diogelwch dros y tair blynedd a hanner diwethaf.

Cafodd adroddiadau eu hanfon at gwsmeriaid anghywir, collwyd dyfeisiau Blackberry a chliniaduron, cafodd ffôn symudol ei dwyn a chafodd dau aelod o staff contract eu darganfod yn lawrlwytho meddalwedd answyddogol.

Cafwyd yr wybodaeth oherwydd cais BBC Newyddion Ar-lein o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Y swyddfa yw corff y llywodraeth ar gyfer hawliau eiddo deallusol yn y Deyrnas Unedig, yn cynnwys patentau, dyluniadau, nodau masnachu, a hawlfreintiau.

Mae'r swyddfa, sy'n cyflogi 926 yng Nghasnewydd, yn asiantaeth o'r Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau.

Mae 225 o'r rheiny yn delio gyda phatentau, gan ystyried tua 15,000 o geisiadau yn flynyddol.

2009

Yn 2009 (cofnodion anghyflawn sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn hon), collwyd dau liniadur. Roedd y ddau wedi cael eu hamgryptio a chafodd y PIN mynediad eu hanablu yn syth. Cafodd hyfforddiant ar ymwybyddiaeth diogelwch cyfrifiaduron ei ddiweddaru yn sgil hynny, ond doedd dim camau disgyblu.

Bu'n rhaid adolygu gweithdrefnau postio yn 2010 ar ôl i adroddiadau'r gwasanaeth ymchwil a chynghori gael eu hanfon at gwsmeriaid anghywir. Camgymeriad y cwmni cludo ydoedd, medd y swyddfa, felly doedd dim camau disgyblu mewnol.

Yn y flwyddyn honno hefyd, fe gollwyd Blackberry. Roedd y ddyfais wedi ei hamgryptio a chafodd ei anablu ar ôl darganfod y golled.

Ymosodiad Trojan

Yn 2011 cofnodwyd toriad diogelwch "ym mhorth cyfrifiadurol y swyddfa". Does dim cofnod os oedd hwn o ganlyniad i ddefnydd offer personol neu o ganlyniad i adleoli arferol o galedwedd swyddogol.

Yn ogystal collwyd dau liniadur ac un Blackberry, a chafodd ffôn symudol ei dwyn.

Hefyd, cafodd adroddiad yn ymwneud ag ymgais patent ei anfon at gyfeiriad anghywir mewn camgymeriad, ac fe gafwyd "Ymosodiad Trojan" - cafodd y cyfrifiadur ei ynysu a'r Trojan ei ddileu.

Eisoes yn 2012, collwyd dwy ddyfais Blackberry, a chollwyd cês papurau yn cynnwys dogfennau rheoli mewnol.

Cafodd ddau aelod o staff contract eu darganfod yn lawrlwytho meddalwedd answyddogol a rhoddwyd rhybuddion disgyblu iddynt.

Yn ogystal, cafodd adroddiad yn ymwneud ag ymgais patent ei anfon at gyfeiriad anghywir.

'Gweithdrefnau lliniaru'

Mewn datganiad, dywedodd y swyddfa: "Mae'r Swyddfa Eiddo Deallusol yn cofnodi amrywiaeth o ddigwyddiadau diogelwch, ond dim ond ychydig o'r rhain y gellir eu categoreiddio fel toriadau neu sydd â'r potensial o arwain at dorri diogelwch data go iawn.

"Mae pob un o'r digwyddiadau hyn yn cael eu hystyried fel risg isel yn ôl ein gweithdrefnau lliniaru".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol