Banc bwyd
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Gostyngiad incwm aelwydydd Cymru

2 Hydref 2012 Diweddarwyd 09:37 BST

Mae'n ymddangos bod pob cartref yng Nghymru wedi gweld eu hincwm yn gostwng £80 y mis.

Mae ymchwil BBC Cymru i ffigyrau swyddogol y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos bod aelwydydd Cymru wedi gweld y gostyngiad hwn yn y flwyddyn hyd at 2010/11.

Mae Rhys Llwyd yn rhan o gynllun banc bwyd Caernarfon, a bu'n siarad ar y Post Cyntaf fore Mawrth.