Gwrthdrawiad rhwng tri cherbyd yn achosi oedi

  • Cyhoeddwyd
Map o'r ardal

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw am 7:30am fore Mawrth yn dilyn gwrthdrawiad rhwng tri cherbyd ar yr A470.

Roedd y tri cherbyd - car Audi du, car Ford Fiesta gwyn a char Vauxhall Insignia gwyn - yn teithio i gyfeiriad y de rhwng yr A4054 (Cyfnewidfa Glan Bâd) a'r A468 (Cyfnewidfa Nantgarw).

Roedd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ar y safle, a bu'n rhaid iddyn nhw dorri un person yn rhydd o'i gerbyd.

Bu'n rhaid i'r person yna gael triniaeth yn yr ysbyty.

Dywed yr heddlu bod y ffordd bellach wedi ailagor i'r ddau gyfeiriad, ond fe achosodd y digwyddiad dagfeydd difrifol.