Llwyfan rhyngwladol i grŵp dawnsio

Dawnswyr Nantgarw Image copyright Arall
Image caption Mae wedi bod yn flwyddyn brysur i'r dawnswyr

Mae grŵp dawnsio gwerin yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth ryngwladol yn Ne Corea.

Yn ôl y trefnwyr, yr ŵyl yw'r fwyaf o'i math yn ne Corea a dwyrain Asia ac mae disgwyl iddi ddenu tua 1.2 miliwn.

Bydd cyfle i Ddawnswyr Nantgarw wneud eu marc yn yr ŵyl yn ninas Cheonan rhwng Hydref 2 a Hydref 7.

Rhaid derbyn gwahoddiad swyddogol er mwyn cystadlu a bydd 30 o grwpiau rhyngwladol yno a 200 o dimau gwerin o Dde Corea.

Prif wobr yr ŵyl yw'r Grand Prix a gwobr ariannol o dros £6,000.

Ar ôl blwyddyn brysur mewn cyngherddau a gwyliau mae hyfforddwraig y dawnswyr, Eirlys Britton, yn edrych ymlaen at gystadlu ar y lefel uchaf.

"Ry'n ni'n gwybod y byddwn ni'n cystadlu yn erbyn dawnswyr lled broffesiynol anhygoel a'r rheini'n dod o bedwar ban byd, o wledydd â thraddodiad ddawns cyn gryfed â ni'r Cymry.

"Gan ein bod ni wedi ein gwahodd yn arbennig i ddawnsio yn Cheonan, mae'r trefnwyr yn amlwg wedi'n gweld ni yn y gorffennol ac felly maen nhw'n disgwyl safon uchel."

'Argoeli'

Mae Gavin Ashcroft yn aelod blaenllaw ac yn athro cynradd mewn ysgol yn y Rhondda.

"Pan ddaeth y gwahoddiad yn wreiddiol, roedd pawb yn sylweddoli'n syth fod hwn yn gyfle unigryw.

"Dwi ddim yn credu bod De Corea ar frig rhestr deithio'r mwyafrif ohonon ni a dyma wahoddiad nid yn unig i ymweld â gwlad gyffrous ond hefyd i gymryd rhan mewn cystadleuaeth sy'n argoeli bod yn un o'r safon ucha'."

Cafodd Dawnswyr Nantgarw eu sefydlu yn 1980 o dan arweiniad Eirlys gyda'r nod o adfywio'r traddodiad dawns werin yng nghymoedd Taf a'r Rhondda.