Achos treisio yn erbyn pensiynwr

  • Cyhoeddwyd

Clywodd llys fod dyn, sydd bellach yn 78 oed, wedi ymosod yn rhywiol ar nifer o ferched ifanc yn ne Cymru dros 60 blynedd yn ôl.

Mae Reginald Davies yn gwadu 16 cyhuddiad o ymosod yn rhywiol ar blant, gan gynnwys treisio merch dan 12 oed.

Cafodd y diffynnydd ei estraddodi o Awstralia fis Medi diwethaf.

Honna'r erlyniad iddo ymosod yn rhywiol ar ferched mor ifanc ag wyth oed.

Mae un o'r cyhuddiadau yn dyddio nôl i 1949.

'Cyfrinach'

Mae'r achos yn cael ei gynnal yn Llys y Goron Kingston, Surrey.

Yn ôl yr erlyniad roedd un o'r dioddefwyr honedig ond yn naw oed pan gafodd ei threisio.

Clywodd y llys iddo ddweud wrthi beidio â siarad am y digwyddiad gan ei fod "yn gyfrinach rhwng y ddau ohonynt."

Mae'r rhan fwyaf o'r cyhuddiadau yn ei erbyn yn dyddio nôl i'r 50au, ond honnir bod yr ymosodiadau wedi parhau tan 1973.

'Ceisio byw bywyd normal'

Dywedodd Hanna Llewelyn-Waters, ar ran yr erlyniad, fod y diffynnydd wedi gwneud i'r dioddefwyr gredu na fyddant yn cael eu credu.

"Fe wnaeth o fygwth y byddant yn cael eu cymryd oddi wrth eu rheini pe bai nhw'n sôn am beth ddigwyddodd.

"Wrth i'r dioddefwyr dyfu, fe wnaethant geisio anghofio am beth ddigwyddodd er mwyn ceisio byw bywyd normal."

Mae'r diffynnydd yn wynebu pedwar cyhuddiad o dreisio plentyn, tri chyhuddiad o geisio treisio, wyth cyhuddiad o ymosod yn anweddus, ac un o anwedduster.

Cafodd y pensiynwr, sy'n filwr ac yn gyn löwr ei arestio yn Wannerro, Awstralia fis Gorffennaf y llynedd.