Eisteddfod 2014 yn Llanelli

  • Cyhoeddwyd
Dewi Corn a Paul Corn Cynan
Disgrifiad o’r llun,
Y tro diwethaf i'r Eisteddfod ymweld â Llanelli oedd yn 2000

Cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol mai tref Llanelli fydd cartref y Brifwyl yn 2014.

Daw'r cyhoeddiad hwn yn dilyn misoedd o drafod rhwng y Brifwyl a'r cyngor lleol. Dyma'r tro cyntaf i'r Eisteddfod ymweld â'r sir ers pedair blynedd ar ddeg.

Dywedodd y Cynghorydd Kevin Madge, Arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin: "Rydym yn falch iawn o gyhoeddi mai Sir Gaerfyrddin fydd yn croesawu'r Eisteddfod ymhen dwy flynedd.

"Mae ymweliad yr Eisteddfod yn sicr o roi hwb fawr i'r sir gyfan, nid yn unig yn ystod yr wythnos ei hun ond yn y cyfnod hyd at yr ymweliad.

'Prifwyl i'w chofio'

"Mae'n gyfnod hynod gyffrous yn Llanelli, gyda datblygiadau Y Ffwrnes a Phorth y Dwyrain yn agor yn fuan. Bydd ymweliad yr Eisteddfod yn goron ar y cyfan.

"Roedd Eisteddfod Llanelli 2000 yn Brifwyl i'w chofio, a'r gobaith yw y bydd yr Eisteddfod yn 2014 hefyd yn cael croeso brwd oddi wrth bawb yn Sir Gaerfyrddin.

"Rydym ni fel cyngor yn edrych ymlaen at gydweithio gyda'r Eisteddfod - yn swyddogion a gwirfoddolwyr lleol - dros y misoedd nesaf er mwyn trefnu Eisteddfod heb ei hail ym mis Awst 2014 pan y byddwn yn croesawu ymwelwyr o bob cwr o Gymru a thu hwnt i'r ardal."

Cefnogol

Ychwanegodd Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod: "Mae'n braf cyhoeddi ein bod yn dychwelyd i Sir Gaerfyrddin ymhen dwy flynedd.

"Mae'n ardal sydd wedi bod yn hynod gefnogol i'r Eisteddfod dros y blynyddoedd ac ardal sydd â chysylltiad cryf a phwysig gyda'r Eisteddfod ers cenedlaethau.

"Rydym yn edrych ymlaen at gychwyn ar y gwaith o baratoi ar gyfer yr Eisteddfod yn lleol a bydd y gwaith hwn yn dechrau gyda chyfarfod cyhoeddus yn yr ardal ar Dachwedd 8.

"Yn dilyn y cyfarfod hwn byddwn yn mynd ati i ethol swyddogion a bydd y pwyllgorau lleol yn cychwyn ar eu gwaith.

"Gobeithio y bydd y pwyllgorau i gyd yn weithredol ymhell cyn y Nadolig."

Bydd Maes yr Eisteddfod yn y Meysydd Gŵyl, Parc Arfordirol y Mileniwm, Llanelli, a bydd yr Eisteddfod hefyd yn defnyddio'r theatr newydd yn Y Ffwrnes.

Cynhelir y cyfarfod cyhoeddus yn Ysgol y Strade, Llanelli, am 7pm nos Iau, Tachwedd 8, ac mae croeso cynnes i bawb i ddod i glywed mwy am ymweliad yr Eisteddfod â'r ardal.