Diddymu cytundeb trenau gyda chwmni FirstGroup

  • Cyhoeddwyd
Trên VirginFfynhonnell y llun, PA

Mae llywodraeth y DU wedi diddymu'r cytundeb gyda chwmni FirstGroup, sy'n rhoi'r cyfrifoldeb am redeg lein rheilffordd arfordir y gorllewin.

Mae' cytundeb yn cynnwys y gwasanaeth o Lundain i Gaergybi.

Fis Awst yn dilyn proses tendro fe roddwyd y cytundeb i FirstGroup yn hytrach nag i ddeiliaid presennol y cytundeb, Virgin Trains.

Fe wnaeth herio'r penderfyniad yn y llysoedd.

Fore Mercher dywedodd y llywodraeth bod gwallau technegol yn y modd y cafodd y cytundeb ei wobrwyo.

Fe fydd cwmni Virgin yn parhau i redeg y gwasanaethau am y tro, a hefyd bydd y broses dendro ar gyfer tri chytundeb arall yn cael eu gohirio.

Ymchwiliad

Dywedodd Ysgrifennydd Trafnidiaeth San Steffan, Patrick McLoughlin, bod ei adran wedi gwneud camgymeriadau "annerbyniol a gofidus".

Ychwanegodd: "Mae ymchwiliad gan fy swyddogion i'r hyn ddigwyddodd wedi dangos y gwallau yma, ac mae'n golygu nad yw'n bosib bellach i ni wobrwyo'r cytundeb ar sail y gystadleuaeth a gynhaliwyd."

Mae cwmni Virgin Trains wedi bod yn rhedeg y gwasanaeth ar Arfordir y Gorllewin ers 1997, ac yn ystod y cyfnod yna maen nhw wedi llwyddo i ddyblu nifer y teithwyr sy'n defnyddio'r gwasanaeth.

Roedd FirstGroup wedi cynnig £5.5 biliwn i redeg y gwasanaeth tan 2026 - £700 miliwn yn fwy na chynnig Virgin.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol