Newid dros dro i wasanaethau bysiau

Cyhoeddwyd

Oherwydd ymchwiliad yr heddlu i ddiflaniad y ferch fach April Jones mae yna newidiadau i rai o wasanaethau bysiau'r canolbarth.

Mae'r briffordd A487 wedi ei chau yn gyfangwbl rhwng Pont ar Ddyfi a Ffridd Gate, ardal i'r gogledd o Bont ar Ddyfi.

Dywed cwmni cerbydau Lloyds y bydd y gwasanaethau 34 (Machynlleth - Corris - Aberllefenni), T2 (Aberystwyth - Bangor)/ X27 (Machynlleth - Dolgellau) yn mynd drwy Lanwrin ac yn cymryd ychydig yn hirach na'r amser teithio arferol.

Bydd y gwasanaeth 36 yn mynd drwy Lanwrin a Cemaes Road.