Yr Wylfa: Diwedd diddordeb consortiwm

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dechreuodd yr Wylfa gynhyrchu ynni yn 1971

Mae consortiwm ar y cyd rhwng cwmnïau o Ffrainc a Tsieina wedi rhoi'r gorau i gynlluniau i wneud cais i godi atomfa newydd ar Ynys Môn am y tro.

Ni wnaeth Corfforaeth Niwclear Guangdong ac Areva roi cais i mewn erbyn dydd Gwener ddiwethaf, sef y diwrnod cau ar gyfer ceisiadau.

Cafodd prosiect Horizon i godi gorsaf newydd yn yr Wylfa ac Oldbury, Sir Gaerloyw, ei roi ar werth gan gwmnïau E.ON a RWE ym mis Mawrth.

Dywedodd llefarydd ar ran cwmni Areva mewn datganiad:

"Gallaf gadarnhau bod AREVA a CGNPC wedi gohirio'u diddordeb yng ngwerthiant Horizon Nucelar Power, ac na wnaethom gyflwyno cynnig i brynu."

Credir bod dau gwmni arall, Westinghouse o'r Unol Daleithiau, a GE Hitachi, partneriaeth rhwng Japan a'r Unol Daleithiau, wedi dangos diddordeb yn y cynllun £8 biliwn i godi atomfa newydd yn Sir Fôn.

Magnox

Gwrthododd Horizon wneud sylw ar y mater, a dywedodd llefarydd ar ran Areva nad ydyn nhw am wneud sylw chwaith.

Cafodd cynllun Horizon ei sefydlu yn 2009 er mwyn codi gorsafoedd niwclear yn lle'r atomfeydd Magnox 40 oed yn Wylfa ac Oldbury.

Dywedodd llefarydd ar ran Swyddfa Cymru: "Mae gwerthiant Horizon yn broses fasnachol sydd dan ofal y perchnogion presennol a'u cynghorwyr Nomura, felly byddai'n amhriodol i lywodraeth ymateb i straeon yn y wasg."

Mae disgwyl i'r Wylfa barhau i gynhyrchu ynni tan Medi 2014 - neu cyn hynny os yw'r gallu i gynhyrchu yn pylu.

Yr Wylfa yw'r unig orsaf Magnox sy'n parhau i gynhyrchu ynni.

Dywedodd llefarydd ar ran PAWB, mudiad sy'n gwrthwynebu codi ail atomfa, fod y cyhoeddiad "yn brawf digamsyniol bod polisi'r Wladwriaeth Brydeinig o gefnogi codi gorsafoedd niwclear newydd yn chwilfriw."

Straeon perthnasol