Ymgyrchydd dros addysg Gymraeg wedi marw

  • Cyhoeddwyd
Y Parch Sion Alun
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yn weinidog yng nghapel Bethel, Sgeti, Abertawe, am bron chwarter canrif

Bu farw'r Parch Sion Alun, Pontlliw, Abertawe, ar ôl salwch hir.

Roedd yr ymgyrchydd brwd dros addysg Gymraeg yn 55 oed ac mae'n gadael gweddw, Catrin, a dau fab, Steffan a Gwydion.

Am bron chwarter canrif roedd yn weinidog Capel yr Annibynwyr Bethel yn Sgeti.

Roedd yn gadeirydd Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) yn Abertawe, yn gadeirydd corff llywodraethu Ysgol Gymraeg Bryn-y-môr ac yn is-gadeirydd corff llywodraethu Ysgol Gymraeg Llwynderw yn y ddinas.

Bu'n amlwg o'i ddyddiau cynnar ym maes llefaru a siarad cyhoeddus yn Eisteddfodau'r Urdd a'r Genedlaethol.

'Yn driw iawn'

Hefyd roedd yn amlwg yng ngweithgareddau adran Ffwr a Phlu y Sioe Amaethyddol ac eleni am y tro cyntaf enillodd y brif wobr.

Dywedodd Heini Gruffudd, Pennaeth Ymchwil RhAG: "Roedd Sion Alun yn driw iawn dros addysg Gymraeg ac yn rhan o'r frwydr yn Abertawe yn ystod cyfnod anodd.

"Ei gariad mawr oedd cadw ieir ac roedd ganddo fe nifer o gyfeillion yn cynnwys rhai o'r Iseldiroedd a'r Alban oedd yn cymharu ieir.

"Roedd e'n ddyn ei filltir sgwâr ac roedd ganddo gyfoeth o straeon o fywyd cefn gwlad ardal Abertawe."