AA: 400 o swyddi dan fygythiad yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd

Mae dros 400 o swyddi dan fygythiad yng nghanolfan alwadau cymdeithas foduro'r AA yng Nghaerdydd.

Cafodd staff wybod fore Mawrth.

Mae'r 406 o swyddi yn adran yswiriant ceir a chartref y cwmni ac un ffactor yw mwy o bobl yn defnyddio'r we i chwilio am yswiriant.

Cyfnod ymgynghorol

Dywedodd yr AA y byddai'r cwmni'n debygol o ganolbwyntio adnoddau yn eu canolfan alwadau ffôn yswiriant ceir yn Newcastle, gan greu 183 swydd yno.

Ychwanegodd y cwmni y byddai'r Ysgol Yrru a rhai gweithgareddau eraill yng Nghaerdydd yn aros ar agor, gan warchod 150 o swyddi.

Bydd y rhain yn symud i leoliad newydd yn y ddinas cyn i brydles y swyddfa yn Heol Penarth ddod i ben ymhen dwy flynedd.

Mae'r cwmni wedi dechrau cyfnod ymgynghorol o 90 diwrnod â chynrychiolwyr busnes a'r undeb.