Bwrdd Iechyd: 'Cyfres o wallau difrifol'

Cyhoeddwyd
Emma TurnerFfynhonnell y llun, Picture supplied by Emma Turner
Disgrifiad o’r llun,
Bydd yn rhaid i'r bwrdd iechyd dalu Miss Turner £3,250

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi cytuno â chwyn menyw yn erbyn bwrdd iechyd ynglŷn â'r gofal gafodd ei merch mewn ysbyty.

Mam Emma Turner, 26 oed o Gaerfyrddin gyflwynodd y gŵyn wedi i Miss Turner gael ei thrin am gyflwr endometriosis yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin, un o'r ysbytai sydd o dan reolaeth Bwrdd Iechyd Hywel Dda, yn 2011.

Canfu'r adroddiad gan yr Ombwdsmon Peter Tyndall fod triniaeth lawfeddygol Miss Turner wedi ei chynllunio'n wael a bod cwyn mam Miss Turner hefyd wedi cael ei drin yn wael.

Bydd yn rhaid i'r bwrdd iechyd dalu Miss Turner £3,250 wedi i'r Ombwdsmon ddod i'r casgliad bod "cyfres o gamgymeriadau difrifol" o ran y gofal gafodd hi Ysbyty Glangwili.

Eglurodd mam Miss Turner, fod ei merch yn dioddef o ffurf ddifrifol ar endometriosis, sy'n gyflwr gynecolegol.

Cydnabyddiaeth o anghyfiawnder

Honnodd fod yr ysbyty wedi cam-drafod ei chwyn, wedi camreoli gofal meddygol Miss Turner ac wedi methu â'i chyfeirio ymlaen at ysbyty mwy arbenigol mewn ardal arall.

Dyfarnodd yr Ombwdsmon fod ei chwynion wedi'u cyfiawnhau.

Nododd fod yr ysbyty wedi rhoi dwy lawdriniaeth i Miss Turner gan ychwanegu fod yr ail lawdriniaeth wedi'i chynllunio'n wael ac roedd Miss Turner wedi cael ei pharatoi'n wael yn seicolegol ac yn gorfforol.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Beirniadodd yr Ombwdsmon y Bwrdd Iechyd ynghylch y modd yr ymdriniwyd â chwyn mam Emma Turner

Yn ogystal, dylai fod wedi cael ei chyfeirio at uned fwy arbenigol ar ôl y llawdriniaeth gyntaf.

Yn ôl yr adroddiad fel y digwyddodd, rhoddwyd heibio'r ail lawdriniaeth heb lwyddiant a phenderfynodd clinigwyr ei chyfeirio at yr ysbyty arall.

Casglodd yr Ombwdsmon fod yr ysbyty wedi chwarae rhan ym methiant y cyfeiriad ar y dechrau.

Yn ogystal, beirniadodd yr Ombwdsmon y Bwrdd Iechyd ynghylch y modd y cafodd cwyn mam Miss Turner ei thrin.

'Ymddiheuro'

Argymhellodd yr Ombwdsmon y dylai'r Bwrdd Iechyd ymddiheuro i Miss Turner a thalu £3250 iddi fel cydnabyddiaeth o'r anghyfiawnder a ddioddefodd oherwydd y methiannau oedd yn cynnwys llawdriniaeth ddiangen.

Gwnaeth yr Ombwdsmon nifer o argymhellion pellach gan gynnwys gwaith i sicrhau bod cleifion yn cael eu paratoi'n briodol ar gyfer llawdriniaethau gynecolegol, camau i atal y methiannau cynllunio yn achos Miss F rhag digwydd eto a gwella llwybrau cyfeirio.

Dywedodd Miss Turner: "Dwi ddim wedi cael bywyd cymdeithasol a dwi wedi methu cyflawni gweithgareddau bob dydd ers i'r profiad anodd hwn ddechrau.

"Rwy'n gobeithio bod Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi dysgu gwersi difrifol yn dilyn eu camgymeriadau.

"Rwy'n gobeithio na fydd neb arall yn gorfod dioddef yr un trawma a bod unrhyw achos o endometriosis dwys yn cael ei gyfeirio'n awtomatig at ganolfan mwy arbenigol."

Cafodd Miss Turner driniaeth lawfeddygol lwyddiannus yn ddiweddarach yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Hywel Dda: "Hoffai'r bwrdd iechyd ymddiheuro i'r claf am y methiannau gafodd eu hadnabod yn adroddiad yr Ombwdsmon a'r trallod wnaeth hyn achosi iddi.

"Rydym yn derbyn argymhellion yr adroddiad yn llawn ac rydym wedi gweithredu i sicrhau na fydd sefyllfa debyg yn digwydd eto.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol